Speciaal onderwijs

Wanneer het leren op school niet vanzelf gaat, regelt school extra hulp. Soms is deze extra ondersteuning niet voldoende om te zorgen dat het leren op school goed gaat.
Het kan dan beter zijn een overstap te maken naar voortgezet speciaal onderwijs.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Op een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn er meer mogelijkheden om leerlingen te helpen bij het leren.

 

Wat bieden scholen voor voortgezet speciaal onderwijs?

 • Ondersteuning bij het omgaan met emoties en gevoelens van een leerling en sociaal omgaan met andere leerlingen
 • De docenten en ondersteuners bieden leerlingen meer nabijheid, extra ondersteuning en feedback
 • Extra begeleiding in kleine groepjes
 • Hulp is op school aanwezig zoals een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk
 • Kleine klassen

Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

In de regio van het samenwerkingsverband zijn er geen VSO scholen. Daarom werkt het samenwerkingsverband samen met Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Een aantal scholen in onze omgeving zijn:

Aanvraag voortgezet speciaal onderwijs

Wanneer een overstap naar voortgezet speciaal onderwijs nodig is, vraagt school een ´Toelaatbaarheidsverklaring´ (TLV) aan bij samenwerkingsverband. De ‘Adviescommissie Toelaatbaarheid’(ACT) van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag. Na akkoord voor voortgezet speciaal onderwijs kan een keuze worden gemaakt voor de school.

Veelgestelde vragen

Een TLV is een Toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs of voor praktijkonderwijs. De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) hebben dit nodig om een leerling in te kunnen schrijven.

Alle leerlingen die ingeschreven worden bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben een TLV nodig. Leerlingen die naar regulier onderwijs gaan, kunnen zonder TLV ingeschreven worden.

 • Voor leerlingen die een overstap maken van regulier basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, vraagt de school voor het voortgezet speciaal onderwijs de TLV aan, die de leerling wil inschrijven.
 • Voor leerlingen die de overstap maken van het regulier voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs, vraagt de regulier voortgezet onderwijs school de TLV aan.
 • Voor leerlingen die willen starten op het Praktijkonderwijs wordt een TLV PrO aangevraagd via de organisatie MET Praktijkonderwijs.

Als de ´Adviescommissie Toelaatbaarheid´van het samenwerkingsverband (ACT) een besluit heeft genomen voor een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs en je bent het hier niet mee eens, kan je contact opnemen met de voorzitter van de ACT. Bekijk de verschillende stappen voor bezwaar maken op de pagina ‘Bezwaar indienen‘.

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft altijd een beperkte geldigheidsduur. Ruim voor het aflopen van de TLV, brengt de school met de ouders de ontwikkeling van een leerling in kaart. Op basis van deze gegevens wordt gekeken wat de best passende onderwijsplek is. Er zijn drie opties:

 1. De huidige school is nog altijd de best passende plaats. School vraagt een verlenging van de TLV aan. 
 2. Een school voor regulier onderwijs sluit beter aan. De school gaat in overleg met ouders kijken welke reguliere school passend is. De overstap wordt gezamenlijk goed voorbereid en begeleid.
 3. De leerling heeft een diploma of stroomt uit naar werk of dagbesteding. Een TLV is dan niet meer nodig.