Alle leerlingen passend (basis)onderwijs, zo dicht mogelijk 
bij huis, aansluitend op de mogelijk­heden van het kind.