Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband verbindt de schoolbesturen in de regio. Voor het samenwerkingsverband PO LHA zijn dat vier regio’s: Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Aalburg.

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken de scholen in onze regio samen in het samenwerkingsverband.

SAMENWERKINGSVERBAND PO LHA

Het samenwerkingsverband PO LHA zorgt ervoor dat alle kinderen in het gebied Langstraat, Heusden en Altena zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen krijgen, passend bij het kind en de wensen van de ouders. Het is onze passie ervoor te zorgen dat kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben:

  • op een reguliere basisschool (eventueel met aanvullende hulp via een arrangement)
  • op een speciaal basis onderwijs school (SBO) of school voor speciaal onderwijs (SO)
Bekijk de scholen op de kaart

VOOR WIE IS HET PASSEND ONDERWIJS?

Alle kinderen in Nederland hebben recht op passend onderwijs. Passend onderwijs is van toepassing wanneer een kind een extra ondersteuning nodig heeft op school. Wat kunnen redenen zijn voor extra hulp?

Lees hierover meer op de pagina:

VOOR WIE IS PASSEND ONDERWIJS?

HOE WERKT HET PASSEND ONDERWIJS?

Wanneer er extra hulp nodig is, hoe gaat dit dan in zijn werk? Wie heeft welke rol en taak bij het organiseren van passend onderwijs.

Lees hierover meer op de pagina:

HOE WERKT HET PASSEND ONDERWIJS?

FOLDER PASSEND ONDERWIJS

In de folder: Passend Onderwijs staan de stappen beschreven die doorlopen worden bij het vinden van een passende onderwijsplek voor een kind.

Download de folder 'Passend Onderwijs'

VRAGEN OVER PASSEND ONDERWIJS

Vragen over passend onderwijs kun je stellen aan de intern begeleider van de school. Wanneer zij geen antwoord weten op jouw vraag, kan de intern begeleider de hulp inschakelen van de Deskundige Bevoegd Gezag (DBG’er).