Onderwijs

Je wilt uiteraard dat jouw kind het allerbeste onderwijs krijgt. Scholen hebben de plicht te zorgen dat het onderwijs passend is voor jouw kind. Scholen helpen daarom bij het zorgen voor hulp en ondersteuning.

Basisondersteuning

Er zijn afspraken gemaakt over de eerste hulp die alle scholen bieden, dit heet basisondersteuning. De school brengt in kaart welke extra hulp jouw kind nodig heeft. Waar nodig zorgen scholen zelf voor de eerste hulp voor de leerling door bijvoorbeeld extra oefenmomenten aan te bieden of een eigen specialist in te schakelen. De intern begeleider speelt hierbij een belangrijke rol. De intern begeleider zorgt ervoor dat de leerkrachten en specialisten de juiste ondersteuning geven aan jouw kind.

Extra ondersteuning

Soms is de eerste hulp (basisondersteuning) niet voldoende. Het leren in de klas gaat bijvoorbeeld nog niet zoals gehoopt. Dan is extra ondersteuning nodig.

Meer informatie over extra ondersteuning

Gespecialiseerd onderwijs

Als extra ondersteuning niet voldoende is, dan kan het nodig zijn de overstap te maken naar speciaal onderwijs.
Hierbij kan het gaan om speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Meer informatie over speciaal onderwijs