Speciaal onderwijs

Wanneer het leren op school niet vanzelf gaat, regelt school extra hulp. Soms is deze extra ondersteuning niet voldoende om te zorgen dat het leren op school goed gaat. Het kan dan beter zijn een overstap te maken naar speciaal onderwijs.

Er zijn twee soorten gespecialiseerd onderwijs:

 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs

Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Op een school voor speciaal basis onderwijs zijn er meer mogelijkheden om leerlingen te helpen bij het leren.

Wat bieden SBO scholen?

 • Veel aandacht voor de emoties en gevoelens van een kind en sociaal omgaan met andere kinderen.
 • De leerkrachten en ondersteuners hebben extra aandacht voor de behoeften van een kind.
 • Onderwijsassistenten voor begeleiding in kleine groepjes.
 • Extra begeleiding is op deze scholen standaard.
 • Hulp is op school aanwezig zoals een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk en logopedie.
 • Kleine klassen (maximaal 18 kinderen)

Speciaal Basis Onderwijs scholen in de regio

In het gebied van het samenwerkingsverband Langstraat, Heusden en Altena zijn er twee SBO scholen:

Vergroten aanbod hulp en ondersteuning

Het samenwerkingsverband wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen zo dicht mogelijk bij huis de juiste onderwijsplek kunnen vinden. Om dit bereiken zijn de speciaal basis onderwijs scholen continu in ontwikkeling om het aanbod voor hulp en ondersteuning te vergroten. Op deze manier kunnen steeds meer kinderen naar scholen voor speciaal basis onderwijs dichtbij huis. Zo is een stap naar een school voor speciaal onderwijs verder van huis, minder vaak nodig.

Speciaal Onderwijs (SO)

Soms is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig voor een leerling. Dan kan het aanbod van hulp en ondersteuning op een school voor speciaal basisonderwijs onvoldoende zijn. De scholen voor speciaal onderwijs bieden voor deze leerlingen een fijne onderwijsplek. Op deze scholen is de hulp en ondersteuning namelijk intensiever. De SO scholen in ons gebied zijn te vinden in de regio Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

Aanvraag gespecialiseerd onderwijs

Wanneer een overstap naar speciaal onderwijs nodig is, vraagt school een ´Toelaatbaarheidsverklaring´ (TLV) aan bij samenwerkingsverband. De Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag. Na akkoord voor speciaal onderwijs kan een keuze worden gemaakt voor de school. Bekijk in de folder ‘Passend onderwijs’ welke stappen er doorlopen worden bij het organiseren van gespecialiseerd onderwijs.

Bekijk de folder 'Passend Onderwijs'

Veelgestelde vragen

Een TLV is een Toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs (SO) of scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) hebben dit nodig om een leerling in te kunnen schrijven.

Alle leerlingen die ingeschreven worden bij scholen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs hebben een TLV nodig. Leerlingen die naar regulier onderwijs gaan, kunnen zonder TLV ingeschreven worden.

De TLV wordt door school aangevraagd. Als jouw kind al naar de basisschool gaat, vraagt de basisschool de TLV aan. Zij vullen deze documenten in en jij als ouder wordt daarbij betrokken.

Als de Toelaatbaarheids-  en adviescommissie van het samenwerkingsverband (TAC) een besluit heeft genomen voor een ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) en je bent het hier niet mee eens, kun je bezwaar maken. Als je na het indienen van het bezwaar nog niet eens bent met het samenwerkingsverband, kun je in beroep gaan tegen het besluit van de TAC. Meer informatie hierover vind je op de pagina ‘Bezwaar indienen‘. 

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft altijd een beperkte geldigheidsduur. Ruim voor het aflopen van de TLV, brengt school met jou de ontwikkeling van jouw kind in kaart. Op basis van deze gegevens wordt gekeken wat de best passende onderwijsplek is. Er zijn drie opties:

 1. De huidige school is nog altijd de best passende plaats. De school vraagt een verlenging van de TLV aan. Dit is het meest waarschijnlijke scenario.
 2. Een school voor speciaal onderwijs sluit beter aan dan de huidige SBO school. School vraagt een TLV voor dit type onderwijs aan. Er is aandacht voor een goede overdracht en overstap naar deze school.
 3. Een school voor regulier onderwijs sluit beter aan. De school gaat in overleg met jou als ouder kijken op welke reguliere school jouw kind terecht zou kunnen. De overstap wordt gezamenlijk goed voorbereid. Mocht de reguliere school nog een arrangement nodig hebben om jouw kind de hulp te bieden die nodig is, dan kan de school dat bij het samenwerkingsverband aanvragen.