Onderwijs

Ouders willen uiteraard dat hun kind het allerbeste onderwijs krijgt. Scholen hebben de plicht te zorgen dat er onderwijs passend is voor een leerling. 

Basisondersteuning

Er zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die alle scholen bieden, dit heet basisondersteuning. De school brengt in kaart welke extra hulp een leerling nodig heeft. Waar nodig zorgen scholen zelf voor de basisondersteuning voor de leerling door bijvoorbeeld coaching door de mentor of huiswerkondersteuning lessen aan te bieden. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol. De mentor houdt de voortgang van een leerling goed in de gaten en betrekt het ondersteuningsteam van de school wanneer dit nodig is (in samenspraak met de ouders en de leerling).

 

Extra ondersteuning

Soms is de basisondersteuning niet voldoende. Het leren in de klas gaat bijvoorbeeld nog niet zoals gehoopt. Dan is extra ondersteuning nodig. 

Meer informatie over extra ondersteuning

Voortgezet speciaal onderwijs

Als extra ondersteuning niet voldoende is, dan kan het nodig zijn de overstap te maken naar het voortgezet speciaal onderwijs. 

Meer informatie over speciaal onderwijs

Veelgestelde vragen

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor een leerling. Een goede schoolkeuze is dan ook belangrijk. Vragen over de overstap kunnen ouders en leerlingen stellen aan de intern begeleider of leerkracht van de basisschool.

De werkgroep POVO bestaat uit directeuren van het basis- en voortgezet onderwijs en begeleidt een goede overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze werkgroep organiseert diverse overleggen en activiteiten om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook de TAC (Toelaatbaarheids- en adviescommissie) en de ACT (Adviescommissie Toelaatbaarheid) ondersteunen bij de overgang voor leerlingen waarbij de overstap wat lastiger is. Meer informatie over de werkgroep POVO is te vinden op hun website: www.overlegpovo.nl.

Voor sommige leerlingen is het niet gemakkelijk om te bepalen of het voorgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs een betere keuze is. Voor deze leerlingen kan de school een adviesvraag aan de TAC (Toelaatbaarheids- en adviescommissie) stellen. Er zal dan altijd iemand van de commissie uit het voortgezet onderwijs (ACT, Adviescommissie Toelaatbaarheid) aansluiten om mee te kijken naar de best passende plek voor een leerling. Op deze manier zit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs aan tafel bij de bespreking van een leerling. Lees meer hierover in de Procedure betrokkenheid TAC-ACT in procedure PO-VO.