AVG

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door het Samenwerkingsverband PO LHA. De FG is ook aanspreekpunt voor vragen of klachten over de verwerking van jouw  persoonsgegevens door het samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband PO LHA heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld.

Heb je een vraag over de verwerking van jouw gegevens?

Stuur een e-mail naar: privacy@faassejd.nl Bel: 06 823 722 06