Bezwaar indienen

Ben je het niet eens met het besluit van het samenwerkingsverband over de toelating van jouw kind? Of zijn er problemen met de ondersteuning die jouw kind krijgt? Bespreek deze problemen dan allereerst met de school.

Problemen voorkomen

Wij zijn een groot voorstander van een goed dialoog tussen ouders en de school. Hierdoor kunnen namelijk veel problemen voorkomen worden.

Bemiddeling

Kom je er ondanks goede onderlinge communicatie toch samen niet uit? Bij een conflict of geschil zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het samenwerkingsverband zal allereerst een proces van bemiddeling inzetten. Hiervoor maken wij gebruik van onderwijsconsulenten.

Bezwaar indienen

Heeft bemiddeling geen oplossing gebracht? Dan kun je een bezwaar indienen over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
Dit geldt voor zowel voor de school, als de ouders.

Download de bezwaarprocedure

Veelgestelde vragen

Als het gaat om een besluit over de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), gaat de procedure bezwaar en beroep in. Als het gaat om een arrangement, kun je contact opnemen met de schoolleiding van de school waar jouw kind staat ingeschreven.

Klachten over school kun je allereerst kenbaar maken bij de schoolleiding. Wanneer je je daar niet gehoord voelt, kun je contact opnemen met het schoolbestuur waar de school bij aangesloten is. Elk schoolbestuur heeft zijn eigen klachtenprocedure. Deze vind je in de schoolgids of op de website van het schoolbestuur.