Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT)

De adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) geeft advies aan de directeur bestuurder van het samenwerkingsverband over  de voortgang van leerlingen op het VO en VSO en over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het VSO. De directeur bestuurder neemt uiteindelijk het besluit over de aanvraag. 

Werkwijze ACT Downloads ACT

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) wordt door de school ingeschakeld wanneer:

  • onafhankelijk advies wenselijk is
  • er behoefte is aan de inzet van een trajectbegeleider
  • de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is. Hiervoor vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV VSO) aan
  • MET praktijkonderwijs de meest geschikte opleiding is. In afstemming met praktijkonderwijs wordt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV PrO) aangevraagd
  • een arrangement OPDC Boost! (orthopedagogisch didactisch centrum) nodig is

Aanvraag indienen

Een school vult de aanvraagformulieren in en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband via een geautomatiseerd systeem genaamd Tommy. De ACT vergadert eens in de veertien dagen. De precieze data kun je terugvinden in de jaarplanning.

Download de jaarplanning

ACT-leden

De ACT bestaat uit drie personen die onafhankelijk adviseren. Ze beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van TLV’s.

De ACT bestaat uit de volgende leden:

  • Expert (voortgezet) speciaal onderwijs: M. Delic
  • Basis orthopedagoog: A. Pooters
  • Orthopedagoog Generalist: F. Hooiveld

 

Contact