VOOR WIE IS HET PASSEND ONDERWIJS?

Passend onderwijs is bedoeld voor alle kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren op school. Er zijn afspraken gemaakt over de hulp die scholen bieden, dit heet basisondersteuning. Is dit niet voldoende? Dan kan extra hulp nodig zijn.

Meer informatie over basisondersteuning
  • Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de hulp op school niet voldoende is voor jouw kind. Het kan zijn dat jouw kind: meer begeleiding, herhaling of langere tijd nodig heeft bij het maken van schoolwerk.
  • moeilijke dingen minder snel begrijpt dan gemiddeld op een basisschool verwacht wordt (minder hoge intelligentie).
  • door bijvoorbeeld Autisme, ADHD of ADD moeite heeft met het volgen van onderwijs.
  • een gemiddeld tot hogere intelligentie heeft, waardoor minder prikkels en meer structuur belangrijk zijn.
  • sociaal en emotioneel ondersteuning nodig heeft waarbij rust, voorspelbaarheid en duidelijkheid nodig zijn.
  • een taalachterstand, taalstoornis of een achterstand in ontwikkeling heeft.

‘Onze zoon is onrustig, druk en wordt snel boos. Met de hulp op het speciaal onderwijs kan hij beter schoolwerk maken en leert hij op tijd te kalmeren en niet boos te worden.’

VISUELE, GEHOOR- OF SPRAAKPROBLEMEN

Extra ondersteuning voor blinde of slechtziende leerlingen of leerlingen met gehoor-, spraak- of taalproblemen wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld. Heeft jouw kind problemen met zien, horen, taal of spraak? Dan kun je het beste met de school overleggen hoe Visio, Bartimeus of Auris kunnen worden ingeschakeld. Het samenwerkingsverband voert regelmatig overleg met deze partijen om het aanbod van ondersteuning op elkaar af te stemmen.

‘Mijn kind is vaak angstig, praat heel weinig en heeft moeite met veranderingen. Op het speciaal basisonderwijs kwam ze tot rust. Nu is ze veel vrolijker en vertelt ze veel meer.’