Ervaringsverhaal Petra en Job*

Job is 14 jaar en gaat naar het voortgezet speciaal onderwijs op De Keyzer in Goirle.

Hij heeft autisme/PDDNOS. Job voelt zich het beste in een omgeving met weinig prikkels en veel structuur en waar ondersteuning en hulp nabij is.

(*om privacy redenen zijn de gebruikte namen gefingeerd)

Problemen op de basisschool 

Job startte als 4 jarige met veel plezier op een basisschool in Waalwijk. In de eerste jaren had hij het goed naar zijn zin. Vanaf groep 6 kreeg Job steeds meer last van boosheid. Vooral de prikkels op school waren vaak te veel voor hem. De school dacht aan oplossingen zoals; Job wat later op school brengen, dan is het wat rustiger op het plein. Of lunchen in het kantoor van de directeur waar het rustiger is. Maar hierdoor kreeg Job een uitzonderingspositie, dat was voor hem niet fijn. Hij voelde zich steeds minder goed op school en ook thuis.

Van kwaad tot erger

Petra sprak veel met de IB-er en ook met de directeur, de problemen bleven aanhouden en de gekozen oplossingen maakten de situatie alleen maar erger. “Een overstap naar het speciaal onderwijs werd op school besproken. Maar dit leek ons geen goed idee. Job heeft een normaal IQ, dan is speciaal onderwijs misschien niet de juiste plek, dachten wij. We hoopten dat er extra hulp op de basisschool mogelijk was.” 

Geen oplossing

De basisschool probeerde met onder andere Remedial teaching Job te ondersteunen. Maar ook dit was geen oplossing. “De situatie op school werd niet beter, Job werd steeds vaker kwaad, we kregen de oplossing niet gevonden. Tot het moment dat de school ons liet weten hem niet langer een veilige plek te kunnen bieden. Daar schrokken we natuurlijk van.”

Onderzoek
De ouders van Job gingen met hun verhaal naar de huisarts en kregen het advies Job te laten onderzoeken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Job autisme/PDDNOS heeft. “Toen werd het voor ons duidelijker wat de grondslag was voor het gedrag van Job. Maar 

voor ons was niet direct duidelijk dat speciaal onderwijs de oplossing kon zijn. We wilden graag meer inzicht in wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van Job zijn”.

Na de uitslag van het onderzoek besloot de basisschool een Toelaatsbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs aan te vragen bij het samenwerkingsverband. “Voor ons was het nog niet duidelijk óf en wélke soort speciaal onderwijs voor Job passend zou kunnen zijn. De aanvraag voor speciaal onderwijs vanuit school ging voor ons daardoor te snel.”

Onderwijsconsulent

Het advies van de Toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband (TAC) op de TLV aanvraag was om de overstap te maken naar het speciaal onderwijs. “Als ouders wilden we eerst meer informatie over het speciaal onderwijs. We kwamen erachter dat er onderwijsconsulenten zijn die je kunnen helpen wanneer het ouders, school en het samenwerkingsverband niet lukt om samen een juiste onderwijsplek te vinden. Toen we in contact kwamen met een onderwijsconsulent, kregen we meer uitleg en konden we ons verhaal kwijt.” Een onderwijsconsulent stelt zich neutraal op en vervult de rol van mediator tussen school, ouders en het samenwerkingsverband in de zoektocht naar de juiste onderwijsplek voor een leerling.

De juiste school

“We zijn ons vervolgens gaan verdiepen in de scholen voor speciaal onderwijs in de regio en welke het beste bij Job zou passen. Tijdens ons bezoek aan De Keyzer in Goirle merkten we dat kinderen die ‘anders’ reageren op prikkels of situaties welkom zijn en ondersteund worden in hun behoeften, dat gaf ons vertrouwen dat deze school een goede plek voor Job zou zijn. Er was plaats en de overstap kon snel worden gemaakt. We besloten ervoor te gaan.”

Overstap naar speciaal onderwijs

“De basisschool zorgde voor een goede overdracht aan De Keyzer waardoor de overstap vlot is verlopen. Job startte in groep 6 en al vrij snel kwam hij weer tot leren. In groep 8 ging zijn juf met zwangerschapsverlof. Dit was voor Job een grote verandering, dit was voor hem heel lastig. De Keyzer merkte dat het minder goed ging met Job. Samen met De Keyzer besloten we om Job extra ondersteuning te geven door hem drie dagen van de week onderwijs te laten volgen en twee dagen van de week behandeling. Deze extra hulp was voor Job de oplossing, nu kon hij weer leren.” 

Voortgezet speciaal onderwijs

Job is nu 14 jaar en zit op het voortgezet speciaal onderwijs op De Keyzer. Het gaat goed met hem. “Op de Keyzer is alle juiste expertise en ondersteuning aanwezig om Job te helpen waar hij dit nodig heeft. Hij voelt zich thuis en ontwikkelt zich goed. Wij zijn blij dat we de stap naar De Keyzer hebben genomen.”

Tips

Wanneer leren op school niet vanzelf gaat voor een leerling komt er veel op ouders en kinderen af. Welke tips heeft Petra voor ouders en kinderen?

  • Blijf als ouder goed in gesprek met school en alle betrokken partijen.
  • Vertel je verhaal volledig, niet alleen de problemen die je kind ervaart, maar ook die je als ouder thuis of op school ervaart.
  • Durf dingen te vragen, er is zoveel onbekend.
  • Geef aan wanneer je als ouder ook ondersteuning nodig hebt.