Bezwaar

Ben je het niet eens met het besluit van het samenwerkingsverband over de toelating van jouw kind? Of zijn er problemen met de ondersteuning die jouw kind krijgt? Dan is het belangrijk deze eerst te bespreken met de school.

Problemen voorkomen

Wij zijn een groot voorstander van een goede dialoog tussen ouders en de school. Hierdoor kunnen namelijk veel problemen voorkomen worden.

Bemiddeling

Komen je er ondanks goede onderlinge communicatie toch niet uit? Bij een conflict of geschil zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het samenwerkingsverband zal allereerst een proces van bemiddeling inzetten. 

Bezwaar indienen

Heeft bemiddeling of mediation geen oplossing gebracht? Dan kunnen ouders een bezwaar indienen over de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij de school.

Download bezwaarprocedure