Over ons

Het team van het samenwerkingsverband VO De Langstraat staat iedere dag klaar voor ouders, scholen en onderwijs- en zorgprofessionals die zich inzetten voor een passende onderwijsplek voor kinderen uit de regio De Langstraat, Heusden en Altena.

Het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat (SWV VO De Langstraat) is opgericht door de besturen van tien scholen in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena. Naast deze tien scholen voor voortgezet onderwijs zijn er vier schoolbesturen voor voortgezet speciaal onderwijs. Bekijk de scholen in ons gebied op de kaart.

Bekijk de scholen op de kaart

Werkwijze samenwerkingsverband

Met een team van ervaren en bevlogen medewerkers zorgen wij ervoor dat voor iedere leerling tussen de 12 en 20 jaar oud de juiste plek in het onderwijs wordt georganiseerd. Met name voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen het onderwijs. Dit doen wij door te zorgen voor heldere procedures, afstemming met alle betrokken partijen en onafhankelijke adviezen. Het is onze missie ervoor te zorgen dat ieder kind in onze regio zo dichtbij mogelijk bij huis passend onderwijs kan volgen.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat omschreven met welke visie wij inhoud geven aan passend onderwijs.

Download het ondersteuningsplan

Taken samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband zorgt er samen met de schoolbesturen voor dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek krijgen. Dit doen we op twee manieren:

  1. Schoolbesturen krijgen geld om de basisondersteuning te organiseren. Zo kunnen zij zorgen voor specifieke ondersteuning voor leerlingen. Met deze middelen kunnen zij ook samenwerking organiseren. Dit wil zeggen dat docenten, scholen en schoolbesturen van en met elkaar leren en zich samen inzetten voor optimaal onderwijs.
  2. Schoolbesturen krijgen geld voor extra ondersteuning. Hiervoor worden onder andere schoolondersteuners ingezet die met scholen meekijken naar welke aanpassingen voor een leerling nodig zijn en hoe deze te nemen zijn. Ook kunnen schoolbesturen hiermee de specifieke extra ondersteuning voor een leerling bekostigen.

 

Overleg met de gemeenten

Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met gemeenten maar ook andere partners in de zorg (zoals GGD, GGZ en aanbieders van jeugdhulp. Er zijn meerdere overleggen per jaar met de diverse instanties. Zo gaat het samenwerkingsverband ook in gesprek met de gemeenten over bijvoorbeeld aanwezigheid van leerlingen of jeugdzorg.

Thuiszitters

Ons samenwerkingsverband werkt samen met het samenwerkingsverband PO LHA aan het doel dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend plek in het onderwijs. Dit zijn het samenwerkingsverband PO LHA en het samenwerkingsverband VO De Langstraat. Wij zoeken gezamenlijk naar oplossingen om samen met ouders, scholen, zorginstellingen en andere partners passend onderwijs te organiseren. In het ┬┤thuiszitters protocol┬┤ staat onze aanpak omschreven.

Download het thuiszittersprotcol