Onderwijs

Scholen willen uiteraard het allerbeste onderwijs bieden aan alle leerlingen. Een school heeft de plicht ervoor te zorgen dat er onderwijs passend is voor een leerling.

Basisondersteuning

Er zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die alle scholen bieden, dit heet basisondersteuning. De school brengt in kaart welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft. Waar nodig zorgen scholen zelf voor de basisondersteuning voor de leerling door bijvoorbeeld coaching door de mentor of huiswerkondersteuning lessen aan te bieden. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol. De mentor houdt de voortgang van een leerling goed in de gaten en betrekt het ondersteuningsteam van de school wanneer dit nodig is, in samenspraak met de ouders en de leerling.

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de niveaus van ondersteuning.

Bekijk het ondersteuningsplan

Extra ondersteuning

Soms is de basisondersteuning niet voldoende. Het leren in de klas gaat bijvoorbeeld nog niet zoals gehoopt. Dan is extra ondersteuning nodig. Lees meer informatie
over extra ondersteuning op de pagina: ‘Extra ondersteuning’.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat welke extra ondersteuning de school bovenop de basisondersteuning biedt. Het SOP is te vinden bij in de schoolgids of bij de downloads op de website van de school.

Meer informatie over extra ondersteuning

Voortgezet speciaal onderwijs

Als extra ondersteuning niet voldoende is, kan het nodig zijn de overstap te maken naar het voortgezet speciaal onderwijs. Lees meer informatie over voortgezet speciaal onderwijs op de pagina:

Meer informatie over speciaal onderwijs

Veelgestelde vragen

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor een leerling. Een goede schoolkeuze is dan ook belangrijk. Vragen over de overstap kunnen ouders en leerlingen stellen aan de intern begeleider of docent van de basisschool.

 

De werkgroep POVO bestaat uit directeuren van het basis- en voortgezet onderwijs. Deze werkgroep organiseert diverse overleggen en activiteiten om de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over de werkgroep POVO is te vinden op hun website: www.overlegpovo.nl.

Voor de meeste leerlingen is het advies wat de basisschool geeft passend. Voor enkele leerlingen is het niet gemakkelijk om te bepalen of het voorgezet onderwijs (VO) of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een betere keuze is. Voor deze leerlingen kan de basisschool een adviesvraag aan de TAC (Toelaatbaarheids- en adviescommissie) stellen. Er zal dan altijd iemand van de commissie uit het voortgezet onderwijs (ACT, Adviescommissie toelaatbaarheid) aansluiten om mee te kijken naar de best passende plek voor een leerling. Op deze manier zit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs aan tafel bij de bespreking van een leerling. Lees meer hierover in de Procedure betrokkenheid TAC-ACT in procedure PO-VO.