Bezwaar indienen

Zijn ouders het niet eens met het besluit van de directeur bestuurder van het samenwerkingsverband? Dan kunnen zij bezwaar maken. Als de ouders na het indienen van het bezwaar nog niet eens zijn met het samenwerkingsverband, kunnen zij in beroep gaan tegen het besluit van de Adviescommissie toelaatbaarheid (ACT). Meer informatie hierover vind je in de bezwaarprocedure.

Download de bezwaarprocedure

Problemen voorkomen

Wij zijn een groot voorstander van een goed dialoog tussen de school, de ouders en het samenwerkingsverband. Hierdoor kunnen namelijk veel problemen voorkomen worden.

Bemiddeling

Komen ouders er ondanks goede onderlinge communicatie toch niet uit? Bij een conflict of geschil zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het samenwerkingsverband zal allereerst een proces van bemiddeling inzetten.

Bezwaar indienen

Heeft bemiddeling geen oplossing gebracht? Dan kunnen ouders een bezwaar indienen over de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij de school.