Voor wie is het passend onderwijs?

Passend onderwijs is bedoeld voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en ontwikkelen op school. Er zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die alle scholen zelf bieden, dit heet basisondersteuning. Is deze hulp niet voldoende? Dan kan extra ondersteuning nodig zijn. De scholen zijn aan zet bij het organiseren van aanvullende ondersteuning.

Meer informatie over basisondersteuning

Het kan zijn dat een leerling ondersteuning nodig heeft bij:

  • plannen en organiseren van schoolwerk
  • communicatie en contact met andere leerlingen
  • krijgen van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • omgaan met emoties
  • reguleren van gedrag
  • concentreren in de les
Aanmelden voor passend onderwijs

‘Als leraar ben ik nauw betrokken bij mijn leerlingen. Ik zag al snel dat een leerling in mijn klas steeds meer moeite had met concentreren en zich steeds meer terugtrok. Hierover ben ik met hem, zijn ouders en de ondersteuningscoördinator in gesprek gegaan. Door in te spelen op zijn behoeften aan meer rust en coaching te organiseren ter ondersteuning van de sociale vaardigheden voelt hij zich veel beter.´

Praktijkonderwijs

Voor sommige leerlingen is het praktijkonderwijs de beste vorm van regulier voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs is praktisch, je leert minder ‘uit de boeken’. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, zelfredzaamheid en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Zo wordt je goed voorbereid voor de maatschappij.

Om toegelaten te worden tot praktijkonderwijs, moet een leerling voldoen aan een landelijk vastgesteld profiel. Het samenwerkingsverband beoordeelt of een leerling binnen dit profiel past en geeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Vervolgens kan een leerling bi het praktijkonderwijs worden ingeschreven.

‘In mijn klas zag ik een meisje wat veel moeite had met het plannen en organiseren van haar schoolwerk. Ik ben met haar in gesprek gegaan en heb in overleg met de ondersteuningscoördinator extra coaching voor planning ingezet. Haar zelfvertrouwen groeit doordat ze nu op tijd haar huiswerk klaar heeft en voor haar proefwerken haalt ze nu veel betere cijfers. Het is fijn om te zien dat ze zich nu veel beter voelt op school.’

Visuele, gehoor- of spraakproblemen

Extra ondersteuning voor blinde of slechtziende leerlingen of leerlingen met gehoor-, spraak- of taalproblemen wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld. Heeft een leerling problemen met zien, horen of taal? Dan kunnen ouders het beste met de school overleggen hoe Visio, Bartimeus of Auris kunnen worden ingeschakeld. Het samenwerkingsverband voert regelmatig overleg met deze partijen om het aanbod van ondersteuning af te stemmen.