ONDERWIJS

Scholen willen uiteraard het allerbeste onderwijs bieden aan alle kinderen. Een school heeft de plicht ervoor te zorgen dat het onderwijs passend is voor een kind. Het is de taak van een school om de hulp en ondersteuning die nodig is voor een kind te organiseren.

Basisondersteuning

Er zijn afspraken gemaakt over de eerste hulp die alle scholen bieden, dit heet basisondersteuning. Een leerkracht heeft als taak te signaleren wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit signaal wordt besproken met de ouders en de intern begeleider. Waar nodig zorgen scholen zelf voor de eerste hulp voor de leerling door bijvoorbeeld extra oefenmomenten aan te bieden of een eigen specialist in te schakelen. De intern begeleider speelt hierbij een belangrijke rol. De intern begeleider zorgt ervoor dat de leerkrachten en specialisten de juiste ondersteuning geven aan een kind.

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de niveaus van ondersteuning.

Bekijk het ondersteuningsplan

Extra ondersteuning

Soms is de eerste hulp (basisondersteuning) niet voldoende. Het leren in de klas gaat bijvoorbeeld nog niet zoals gehoopt. Dan is extra ondersteuning nodig. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider. 

Daarnaast staat in het schoolsondersteuningsprofiel (SOP) van de school welke extra ondersteuning er bovenop de basisondersteuning geboden wordt. Deze is vaak te vinden bij het onderdeel ‘Downloads’ op de website van de school.

Meer informatie over extra ondersteuning

Gespecialiseerd onderwijs

Als extra ondersteuning niet voldoende is, dan kan het nodig zijn de overstap te maken naar gespecialiseerd onderwijs. Hierbij kan het gaan om speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Meer informatie over gespecialiseerd onderwijs