Leernetwerk

Het samenwerkingsverband zet zich in voor de professionalisering van alle medewerkers in het onderwijs. Dit doen we op verschillende manieren. Gedurende het jaar worden er verschillende bijeenkomsten en masterclasses georganiseerd. Deze zijn opgenomen in de online kalender.

Bekijk de kalender

Het samenwerkingsverband heeft een aantal leernetwerken opgezet. In deze netwerken kunnen deelnemers van en met elkaar leren. Zo is er een leernetwerk voor onderwijs aan anderstaligen en een leernetwerk over hoogbegaafdenonderwijs.  Ook krijgt elk schoolbestuur middelen toegekend om eigen leernetwerken te faciliteren. In de leernetwerken kunnen leerkrachten, scholen en schoolbesturen van en met elkaar leren en zetten ze zich samen in voor optimaal onderwijs. De bijeenkomsten van het leernetwerk staan in de kalender.

Wil je deelnemen aan een leernetwerk?

Alle leerkrachten in de regio van het samenwerkingsverband ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de bijeenkomsten. 

Masterclasses

Jaarlijks worden er door het samenwerkingsverband meerdere masterclasses georganiseerd. Per masterclass staat er één thema centraal. Alle medewerkers van de scholen binnen de besturen aangesloten bij samenwerkingsverband Langstraat, Heusden, Altena kunnen zich hiervoor inschrijven. De masterclasses staan in de kalender.

Wil je deelnemen aan een masterclass?

Alle leerkrachten in de regio van het samenwerkingsverband ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de bijeenkomsten. 

Bijeenkomsten

Naast het leernetwerk en de masterclasses organiseert het samenwerkingsverband verschillende bijeenkomsten waarbij intern begeleiders, DBG-ers en leerkrachten aanwezig zijn. Bij de bijeenkomsten staat onder andere informeren en kennis-, casuïstiek- en ervaringen delen centraal. De bijeenkomsten staan in de kalender.

 

Bekijk de kalender