Thuiszitters

Thuiszitters worden in verschillende categorieën ondergebracht.

  1. Relatief verzuimers. Dit zijn leerlingen die ingeschreven staan op een school en die binnen een periode van 4 weken meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig zijn geweest.
  2. Langdurig relatief verzuimers. Dit zijn leerlingen die ingeschreven staan op een school en die langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig zijn.
  3. Absoluut verzuimers. Dit zijn leerlingen die niet ingeschreven staan op een school, wel leer- of kwalificatieplichtig zijn en die geen vrijstelling hebben van de leerplicht.

Deze groep samen maakt het aantal thuiszitters.

Scholen melden een thuiszitter via DUO bij de gemeente en bij het samenwerkingsverband via Tommy. Het samenwerkingsverband meldt het aantal thuiszitters bij de Inspectie. Ook brengen zij deze leerlingen in voor de overlegtafel.

Via een overlegtafel wordt geïnventariseerd wat het samenwerkingsverband voor thuiszitters kan betekenen. Mocht het nodig zijn dat procedures richting de ACT sneller verlopen, kunnen zij daar ook in voorzien. Zelden komt het voor dat het samenwerkingsverband zijn doorzettingsmacht moet gebruiken. Dit samenwerkingsverband heeft inhoud gegeven aan de doorzettingsmacht door op zo’n moment een overleg tussen verschillende scholen te organiseren en pas weg te gaan op het moment dat er een oplossing ligt.

Onze nieuwsbrief ontvangen?