Terugplaatsing

Deze leerling wordt aangemeld op uw school en daarmee gaat de zorgplicht in. Op basis van het OPP van de (V)SO-school onderzoekt u of u een passende plaats kan bieden. Dit onderzoek kan drie uitkomsten hebben:

  1. U krijgt niet duidelijk of u een passende plaats kunt bieden.
    Hiervoor kunt u een adviesvraag indienen bij de ACT.
  2. U kunt een passende plaats bieden.
  3. U kunt geen passende plaats bieden.
    U heeft nog altijd de zorgplicht en gaat op zoek naar een andere passende school. Dit kan een andere reguliere school zijn.

Onze nieuwsbrief ontvangen?