Klachten en bezwaar

In de Bezwaarprocedure is te lezen wat school kan doen als zij het niet eens is met het besluit van het samenwerkingsverband. Bezwaar en beroep is alleen van toepassing op TLV’s.

Onze nieuwsbrief ontvangen?