Professionalisering

Scholen binnen het samenwerkingsverband zetten zich in voor professionalisering van hun medewerkers. Schoolbesturen hebben hierin eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten dus zelf zorgen dat hun docenten goed geschoold zijn en gebruik kunnen maken van scholing. Deze scholing sluit aan bij het eigen schoolondersteuningsplan.

Leernetwerk
Elk schoolbestuur krijgt middelen toegekend om eigen leernetwerken te faciliteren. Het samenwerkingsverband ondersteunt deze professionalisering en wil in de toekomst masterclasses en leernetwerken organiseren, zodat naast de schoolbesturen ook het samenwerkingsverband zich inzet voor professionalisering van onderwijs.

Onze nieuwsbrief ontvangen?