Arrangementen

Scholen binnen het samenwerkingsverband VO De Langstraat maken onderling afspraken over de inzet van middelen om arrangementen mogelijk te maken. Hierdoor zijn er diverse mogelijkheden om elke leerling passend onderwijs te kunnen bieden. Al dan niet in combinatie met jeugdzorg.

Maatwerk
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften zijn veel onderwijsarrangementen en voorzieningen mogelijk. We streven altijd naar maatwerk. Een oplossing die dus aansluit bij de wensen en behoeften van de school, de leerling én ouders. De schoolbesturen beschikken over de middelen en expertise, zodat een school extra ondersteuning kan geven aan leerlingen. Informeer bij de ondersteuningscoördinator naar de mogelijkheden.

Ontwikkelingsperspectief
Voor een leerling die extra ondersteuning krijgt, moet de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Dit gebeurt altijd in overleg met én na overeenstemming met de ouders.

Voorzieningen vanuit het samenwerkingsverband (SWV)
Wanneer een school handelingsverlegen is of de leerling het niet meer redt op de eigen school, kunt u te maken krijgen met de Advies Commissie Toelaatbaarheid (ACT). Een school kan bij de ACT terecht voor: onafhankelijk advies, het aanvragen van trajectbegeleiding, een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV VSO) of een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV PrO) en een arrangement voor OPDC Boost (orthopedagogisch didactisch centrum). Meer informatie over de verschillende aanvragen vindt u op de pagina ‘Passend Onderwijs/voorzieningen’.

Zie ‘scholen en besturen/downloads ACT’ voor de aanvraagformulieren van de ACT en de Werkwijze ACT

Onze nieuwsbrief ontvangen?