Downloads ACT

ACT staat voor Adviescommissie Toelating. Deze commissie geeft toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en OPDC Boost. Ook geeft de ACT onafhankelijk advies aan scholen en biedt de ACT de mogelijkheid om een trajectbegeleider in te schakelen.

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) wordt door de school ingeschakeld wanneer:

– onafhankelijk advies wenselijk is;
– behoefte is aan de inzet van een Trajectbegeleider;
– de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is. Hiervoor vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV VSO) aan;
– de overstap naar Praktijkonderwijs nodig is. De school vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV PrO) aan;
– een arrangement OPDC Boost (orthopedagogisch didactisch centrum) nodig is.

Wie zijn de leden van de ACT?
De ACT bestaat uit vier personen die onafhankelijk adviseren. Ze beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van TLV’s. De ACT bestaat uit de volgende leden:

Expert (voortgezet) speciaal onderwijs: M. Delic
Basis orthopedagoog: A. Pooters
Orthopedagoog Generalist: F. Hooiveld
Tweede deskundige/Jeugdarts: M. de Koning

De commissie geeft haar advies aan de directeur. De directeur neemt uiteindelijk het besluit over de aanvraag. Hier leest u meer over de Werkwijze ACT.

Op welke dagen zijn de vergaderingen van de ACT?
De ACT heeft om de week op donderdagochtend een vergadering. De precieze data zijn te vinden in de jaarplanning.
Bij een aanvraag vanuit het Voortgezet Onderwijs sluit de ondersteuningscoördinator aan. In een enkel geval kunnen ook ouders aansluiten.

Hoe moet ik een aanvraag indienen?
School vult hiertoe, in overleg met ouders, het aanmeld- en handtekeningenformulier in. In het aanmeldformulier staat vermeld welke documenten de ACT nodig heeft. De aanvraag wordt in het digitale systeem Tommy ingevoerd.

Naar wie stuurt de ACT het besluit?
De commissie geeft advies aan de directeur van het samenwerkingsverband. De directeur neemt een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt naar de school toegestuurd, die de aanvraag in Tommy heeft gedaan.

Op welke termijn kan school een reactie van de ACT verwachten? 
Na de vergadering heeft school binnen een week het besluit via Tommy binnen. Indien aanvullende informatie nodig is, wordt het dossier aangehouden. School heeft maximaal na zes weken een reactie van het samenwerkingsverband.

Wat kan school doen als er sprake is van een crisis?
Indien er sprake is van crisis, kan school contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Ik wil een aanvraag indienen, maar kan niet in Tommy. Wie moet ik bellen? 
Als u geen account heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het samenwerkingsverband. Bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Tommy (zie handleiding Tommy). 

Download ACT 
Aanmeld- en handtekeningenformulier ACT
Aanmeld- en handtekeningenformulier Trajectbegeleiding
Handleiding Tommy
Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Notitie optimaliseren overgang PO-VO
Procedure betrokkenheid TAC-ACT bij procedure PO-VO 2
Overzicht gemeenten en plaatsen SWV PO en VO
Werkwijze ACT
Procedure verlengingen SWV VO De Langstraat
Zie kalender voor de bijeenkomsten van de ACT.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?