Voorzieningen

Wanneer een school handelingsverlegen is of uw zoon of dochter het niet meer redt op de eigen school, dan kunt u te maken krijgen met de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT).

De school kan bij de ACT terecht voor:

  • onafhankelijk advies
  • het aanvragen van trajectbegeleiding
  • het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs (TL VSO)
  • het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV PrO)
  • een arrangement voor OPDC Boost (orthopedagogisch didactisch centrum)

 

Als ouder wordt u gevraagd om de aanvraag voor de ACT te ondertekenen. De verschillende opties staan hieronder uitgewerkt:

Aanvraag onafhankelijk advies
Wanneer school handelingsverlegen is, kan een adviesaanvraag door school worden ingediend.

Aanvraag trajectbegeleiding
School kan een aanvraag doen voor het inschakelen van een trajectbegeleider. De trajectbegeleider kan de school ondersteuning bieden voor de ingediende hulpvraag.

Aanvraag van een TL VSO
De begeleiding die uw zoon of dochter nodig heeft, overstijgt de mogelijkheden die een reguliere VO-school kan bieden. De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs (TLV VSO) aan.

Aanvraag van een TLV PrO
Voor toelating tot het praktijkonderwijs is een TLV PrO nodig. Deze vraagt de school aan via de ACT. Voor meer informatie over praktijkonderwijs ga naar http://www.met-pro.nl

Aanvraag arrangement OPDC Boost
Het OPDC Boost biedt tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg vanuit de eigen school niet langer toereikend is. De eigen school blijft altijd betrokken bij de leerling in deze tussenvoorziening. De leerling blijft dan ook ingeschreven op de school van herkomst. Het kleinschalige OPDC Boost biedt de leerling een leeromgeving op maat. Doel hiervan is altijd terugkeer naar de school van herkomst. Voor plaatsing is een arrangement OPDC nodig. De aanvraag hiervoor doet de school bij de ACT. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders of verzorgers van de leerling. Voor meer informatie ga naar http://www.opdcboost.nl

Hoe verloopt een aanvraag?
Een aanvraag voor de ACT verloopt altijd via de school/ondersteuningscoördinator. Zij leveren de aanvraag en benodigde documenten aan via ons digitale systeem Tommy. Als ouder/verzorger wordt u altijd gevraagd om toestemming te geven. De ACT brengt een advies uit aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, die het besluit neemt. Dit besluit gaat schriftelijk naar de school, die de ouders/verzorgers informeert.

Zie ‘scholen en besturen/downloads ACT’ voor de aanvraagformulieren.

Onze nieuwsbrief ontvangen?