Overgang van PO naar VO

Gaat uw zoon of dochter van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Dan is een succesvolle overstap belangrijk.

Naar het voortgezet onderwijs
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor uw zoon of dochter. Een goede schoolkeuze is dan ook belangrijk. Vragen over de overstap kunt u stellen aan de intern begeleider of leerkracht van de huidige basisschool.

Om de overstap goed te begeleiden, is er een werkgroep POVO ingesteld en spelen de Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) van het basisonderwijs en de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) van het voortgezet onderwijs een rol bij leerlingen voor wie de overstap mogelijk wat lastiger is.

Werkgroep POVO
In de werkgroep POVO zitten directeuren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Samen maken zij afspraken over welke informatie overgedragen wordt en wanneer dat gebeurt. De werkgroep POVO wordt gefaciliteerd door de samenwerkingsverbanden van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Op de website van deze werkgroep is hier meer informatie over te vinden.

Samenwerking tussen de TAC en de ACT
Voor sommige leerlingen is het niet even gemakkelijk om te bepalen of het voorgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs een betere keuze is. Voor deze leerlingen kan de school een adviesvraag aan de TAC stellen. Er zal dan ook altijd iemand van de commissie uit het voortgezet onderwijs (ACT) aansluiten om mee te kijken naar de best passende plaats voor de leerling. Op deze manier zit zowel het basisonderwijs als het voortgezet aan tafel bij de bespreking van de leerling.

Lees meer hierover in de Procedure betrokkenheid TAC-ACT in procedure PO-VO

Onze nieuwsbrief ontvangen?