Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met het besluit van het samenwerkingsverband? Of zijn er problemen met de ondersteuning die uw zoon of dochter krijgt? Bespreek deze problemen dan allereerst met de school zelf.

Problemen voorkomen
Wij zijn een groot voorstander van een goede dialoog tussen de ouders en school. Hierdoor kunnen namelijk veel problemen voorkomen worden.

Bemiddeling
Komt u er ondanks goede onderlinge communicatie samen niet uit? Dan zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Ons samenwerkingsverband zal allereerst een proces van bemiddeling of mediation inzetten. Hiervoor maken wij gebruik van onderwijsconsulenten.

Bezwaar indienen
Heeft bemiddeling of mediation ook geen oplossing gebracht? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dit geldt voor zowel de school, als de ouders. Onze bezwaarprocedure kunt u hier vinden.

Onze nieuwsbrief ontvangen?