Basisondersteuning

Passend onderwijs begint in de klas. Leraren weten het beste wat een leerling nodig heeft en welke ondersteuning daarbij past. Ze weten ook precies wat zij zelf kunnen bieden en waarbij ze de expertise van anderen -zoals vanuit het speciaal onderwijs- nodig hebben.

Binnen het samenwerkingsverband VO De Langstraat is afgesproken dat alle scholen het basisarrangement van de inspectie hebben. Ze brengen zelf de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart. En waar nodig zetten scholen zelf passende interventies uit. De ondersteuningscoördinator speelt daarbij een belangrijke rol. Hij of zij stuurt immers de mensen aan om de juiste ondersteuning te geven aan een leerling.

Scholen werken met verschillende niveaus van zorg. Bij vragen over de ontwikkeling van een leerling kan de school terecht bij verschillende externe deskundigen. Welke basisondersteuning een specifieke school kan bieden, leest u in hun schoolondersteuningsplan (zie website van de desbetreffende school). Op deze website kunt u onder het menu ‘passend onderwijs/onze scholen’ de verkorte versie vinden van het schoolondersteuningsprofiel per school.

Onze nieuwsbrief ontvangen?