Passend onderwijs

U moet uw zoon of dochter aanmelden voor voortgezet onderwijs? Dan helpen wij u graag bij het zetten van de juiste stappen.

Passend onderwijs
Wij zetten ons in voor een passende onderwijsplek voor iedereen. Zo dicht mogelijk bij huis, aansluitend op de mogelijkheden van de leerling en de wensen van de ouders. Uiteraard binnen de mogelijkheden van onze scholen.

Samen hulpvragen oppakken
Samenwerkingsverband VO De Langstraat werkt nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs, gemeenten, instellingen voor jeugdhulp en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena (basisonderwijs). Samen pakken we hulpvragen op, denken we met u mee en staan we u op professionele wijze bij in het traject voor passend onderwijs.

Onze nieuwsbrief ontvangen?