Zorgcoördinatoren (ZOCO)

De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de praktische zorgondersteuning voor leerlingen in een school geregeld is.

Spil tussen de school en samenwerkingsverband
De zorgcoördinator is belangrijk voor een school. Bij deze persoon kunt u aankloppen voor al uw vragen over de ondersteuning aan leerlingen en de samenwerking tussen scholen. De zorgcoördinator vormt samen met de schooldirectie de spil tussen de school en het samenwerkingsverband. Samen zijn zij ook de gesprekspartners voor de Adviescommissie Toelating (ACT) en andere scholen. U hoeft dus maar bij één persoon aan te kloppen om over de ondersteuning op verschillende niveaus op scholen te spreken.

De taken verschillen per school
De zorgcoördinator voert uitsluitend de taken uit die de school zelf vastlegt. Dat kan een uitvoerende functie zijn of uitvoerende en coördinerende rol ineen. Dit verschilt dus per onderwijsinstelling. Zorgcoördinatoren nemen verder deel aan het zorgcoördinatorenoverleg dat vanuit het samenwerkingsverband wordt georganiseerd. In dit overleg komen alle zorgcoördinatoren van de scholen bijeen, om gezamenlijk overleg te voeren.

Contactgegevens
De contactgegevens van de zorgcoördinator vindt u op de website van de desbetreffende school, zie ‘onze scholen’.

Onze nieuwsbrief ontvangen?