Organisatie

Het samenwerkingsverband wordt geleid door de directeur-bestuurder Marijke van der Meer. Zij ziet erop toe dat het ondersteuningsplan goed wordt uitgevoerd.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder voert overleg met de schoolbesturen/toezichthoudend bestuur, de schooldirecteuren, de ondersteuningscoördinatoren (voorheen ZOCO), het OPDC Boost! en de Adviescommissie Toelating (ACT) en stemt zaken met hen af. Verder geeft de directeur-bestuurder leiding aan de beleidsmedewerker en secretaresse.

Het samenwerkingsverband bestaat verder uit:

 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?