Directeurenoverleg (DO)

De directeur-bestuurder voert het ondersteuningsplan uit, maar zij kan dit niet alleen. Dit doet zij in goed overleg met de schooldirecteuren. Passend onderwijs wordt immers in de klas gerealiseerd. 

Ondersteuning afstemmen
De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband moet aansluiten op de ondersteuning die op school aanwezig is en omgekeerd. Daarom dient het directeurenoverleg als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Van elkaar leren
Hij maakt met de schooldirecteuren nadere afspraken over de uitvoering van het ondersteuningsplan. Het directeurenoverleg is ook een plek waar scholen van elkaar kunnen leren en waar consultatie plaatsvindt.

Onze nieuwsbrief ontvangen?