Directeurenberaad/SOO

De directeur voert het ondersteuningsplan uit, maar hij kan dit niet alleen. Dit doet hij in goed overleg met de schooldirecteuren. Passend onderwijs wordt immers in de klas gerealiseerd. Ondersteuning afstemmen
De ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband moet aansluiten op de ondersteuning die op school aanwezig is en omgekeerd. Daarom dient het directeurenberaad/ schoolondersteuningsoverleg als klankbord voor de directeur.

Van elkaar leren

Hij maakt met de schooldirecteuren nadere afspraken over de uitvoering van het ondersteuningsplan. Het directeurenberaad/schoolondersteuningsoverleg is ook een plek waar scholen van elkaar kunnen leren en waar consultatie plaatsvindt.

Onze nieuwsbrief ontvangen?