AVG

Functionaris voor de gegevensbescherming

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door het Samenwerkingsverband VO De Langstraat. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband VO De Langstraat heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld. Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via:

E-mail: privacy@faassejd.nl

Telefoon: 06 823 722 06

Onze nieuwsbrief ontvangen?