Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT)

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) wordt door de school ingeschakeld wanneer:

  • onafhankelijk advies wenselijk is;
  • behoefte is aan de inzet van een Trajectbegeleider;
  • de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is. Hiervoor vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV VSO) aan;
  • de overstap naar Praktijkonderwijs nodig is. De school vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV PrO) aan.
  • een arrangement OPDC Boost (orthopedagogisch didactisch centrum) nodig is.

 

De commissie geeft haar advies aan de directeur. De directeur neemt uiteindelijk het besluit over de aanvraag. Hier leest u meer over de Werkwijze ACT. 

Zie “scholen en besturen/downloads” voor de aanvraagformulieren van de ACT.

Wie zijn de leden van de ACT?
De ACT bestaat uit 5 personen die onafhankelijk adviseren. Ze beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van TLV’s. In het schooljaar 2017-2018 bestaat de ACT uit de volgende leden:

  • Expert voorgezet onderwijs: M. Ebben
  • Expert (voortgezet) speciaal onderwijs: M. Delic
  • Basis orthopedagoog: I. Beerens
  • Onafhankelijk voorzitter: J. Derksen
  • Tweede deskundige/Jeugdarts: Y. Fassaert

Onze nieuwsbrief ontvangen?