Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT)

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) wordt door de school ingeschakeld wanneer:

  • onafhankelijk advies wenselijk is;
  • behoefte is aan de inzet van een Trajectbegeleider;
  • de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is. Hiervoor vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV VSO) aan;
  • de overstap naar Praktijkonderwijs nodig is. De school vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV PrO) aan.
  • een arrangement OPDC Boost (orthopedagogisch didactisch centrum) nodig is.

 

De commissie geeft haar advies aan de directeur. De directeur neemt uiteindelijk het besluit over de aanvraag. Hier leest u meer over de Werkwijze ACT. Zie scholen en besturen/downloads ACT voor de aanvraagformulieren van de ACT.

Wie zijn de leden van de ACT?
De ACT bestaat uit vier personen die onafhankelijk adviseren. Ze beschikken over de deskundigheid die wettelijk is voorgeschreven voor het afgeven van TLV’s. De ACT bestaat uit de volgende leden:

  • Expert (voortgezet) speciaal onderwijs: M. Delic
  • Basis orthopedagoog: A. Pooters
  • Orthopedagoog Generalist: F. Hooiveld
  • Tweede deskundige/Jeugdarts: M. de Koning

 

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?