Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

In het voorgezet onderwijs is een TLV een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs of voor het praktijkonderwijs. Deze scholen hebben de TLV nodig om een leerling in te kunnen schrijven. Wanneer een leerling wordt aangemeld op dit type school zullen zij direct vragen of er al een TLV beschikbaar is.

Alle leerlingen die ingeschreven wordt bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben een toelaatbaarheidsverklaring/TLV nodig.

De toelaatbaarheidsverklaring/TLV wordt door de ondersteuningscoördinator van de school aangevraagd. Als uw zoon of dochter van de basisschool direct naar een school voor voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gaat, kunt u uw zoon of dochter bij één van deze scholen aanmelden. Daarna zullen zij, indien zij ook denken de passende school te zijn, een toelaatbaarheidsverklaring/TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring/TLV heeft afgegeven en u bent het hier niet mee eens, kunt u daar bezwaar tegen maken. Als u het na het indienen van het bezwaar nog niet eens bent met het samenwerkingsverband, kunt u in beroep gaan tegen de afgifte van de TLV. Meer hierover vindt u in de Bezwaarprocedure.

Een toelaatbaarheidsverklaring heeft altijd een beperkte geldigheidsduur. Ruim voor het verstrijken van de toelaatbaarheidsverklaring/TLV, brengt school met u de ontwikkeling van uw zoon of dochter in kaart. Op basis van deze gegevens  wordt gekeken wat de beste passende onderwijsplek voor het nieuwe schooljaar is. Er zijn twee opties:
1. De huidige school is nog altijd de beste passende plaats. School vraagt een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring/TLV aan.  

2. Een school voor regulier onderwijs behoort tot de mogelijkheden. School gaat in overleg met u als ouders om te kijken welke reguliere school uw zoon of dochter passend zou kunnen zijn. De overstap wordt gezamenlijk goed voorbereid.

Onze nieuwsbrief ontvangen?