OPR/inspraak

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is vergelijkbaar met een MR van de school, alleen dan op het niveau van het samenwerkingsverband. Meer informatie kunt u hier vinden.  

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Meer informatie kunt u hier vinden. 

Hoe u zich verkiesbaar kunt stellen voor de OPR, staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement OPR.

Onze nieuwsbrief ontvangen?