Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Scholen stellen voor alle leerlingen voor wie extra ondersteuning nodig is, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Dus bij extra ondersteuning die buiten het basisaanbod valt.

In het ontwikkelingsperspectiefplan staat de uitstroombestemming (waar verwachten we dat de leerling na deze school verder kan gaan) en de onderbouwing daarvan. Er wordt aangegeven welke factoren de schoolloopbaan belemmeren. Ook worden de activiteiten beschreven die de school extra uitvoert (het handelingsdeel).

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het OPP. In de praktijk stelt de zorgcoördinator het ontwikkelingsperspectief op en voert met ouders een op overeenstemmingsgericht overleg over hoe de ondersteuning en begeleiding eruit moet zien (het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief). U heeft instemmingsrecht op dit handelingsdeel. Jaarlijks wordt het ontwikkelingsperspectief door school met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Als u het niet eens bent met dit ontwikkelingsperspectief, kunt u terecht bij de geschillencommissie voor ouders.

Onze nieuwsbrief ontvangen?