Klachten en bezwaar

Als het gaat om een besluit over afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring, gaat de procedure bezwaar en beroep in.

Klachten over school kunt u allereerst kenbaar maken bij de schoolleiding. Indien u zich daar niet gehoord voelt, kunt u contact opnemen met het schoolbestuur waar de school bij aangesloten is. Elk schoolbestuur heeft zijn eigen klachtenprocedure. Deze vindt u doorgaans in de schoolgids of op de website van de school.

Onze nieuwsbrief ontvangen?