Ouders

U wilt uiteraard dat uw zoon of dochter het allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van de school om daarvoor te zorgen. De school doet dit in overleg met u, zodat u kunt meedenken over een passende plek.

Extra ondersteuning
Heeft uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig? Dan stelt de school -na overleg met u- een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat precies welke onderwijsdoelen uw zoon of dochter zal kunnen halen en welke stappen de school daarin zet.

Passend onderwijs voor elke leerling
Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zorgt er samen met de schooldirecteuren voor dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plaats krijgen. Dit doen we op 4 manieren:

  1. Schoolbesturen krijgen geld om de basisondersteuning te versterken.
  2. Schoolbesturen krijgen geld voor deskundigheidsbevordering. Dat wil zeggen dat deskundigen uit het voortgezet speciaal onderwijs hun kennis en kunde meenemen en vertalen naar reguliere voortgezet onderwijsscholen..
  3. Schoolbesturen krijgen geld voor extra ondersteuning (arrangementen).
  4. Scholen kunnen bij het samenwerkingsverband/de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) terecht voor: onafhankelijk advies, de inzet van trajectbegeleiding en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV VSO), een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV PrO) of een arrangement OPDC Boost.

Onze nieuwsbrief ontvangen?