Hoogbegaafdheid

Het SWV heeft een subsidieaanvraag hoogbegaafdheid ingediend en toegekend gekregen.

Doelgroep waarvoor de activiteiten bedoeld zijn
De activiteiten zijn bedoeld voor het versterken van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan talentvolle c.q. (hoog)begaafde leerlingen op drie scholen van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat (SWV):

het Willem van Oranje college
het Dr. Mollercollege
het d’Oultremontcollege

Doelstelling
Het verhogen van de expertise met betrekking tot leerlingen met kenmerken van begaafdheid op de drie scholen binnen het SWV. We zetten externe expertise in, bijvoorbeeld externe experts vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en op één school het centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO), om interne expertise te vergroten.

Daarnaast wordt ingezet op (het uitbreiden van) ECHA gecertificeerd personeel, teneinde de expertise binnen de scholen te vergroten en expertise binnen het samenwerkingsverband uit te wisselen. Alle talentvolle leerlingen krijgen de kans succesvol te leren, zich verder te ontwikkelen en de opleiding succesvol te doorlopen en af te sluiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Fleur Hooiveld, fhooiveld@swvdelangstraat.nl

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?