Stergroep Villa Vlinderhof

Basisschool Villa Vlinderhof in Waalwijk integreert met succes speciale groep leerlingen in reguliere klassen

Ondanks beperking dichtbij huis naar school

Villa Vlinderhof in Waalwijk biedt kinderen met een beperking de mogelijkheid om op een reguliere basisschool mee te draaien. In de Stergroep vinden zij een veilige omgeving voor hun persoonlijke ontwikkelingsprogramma. Mét mogelijkheden voor therapeutische ondersteuning. Waar mogelijk volgen leerlingen in andere groepen gewone lessen. Een veelbelovend initiatief voor passend onderwijs dichtbij huis.

“Ik moet naar de dokter!” Noud hoest en proest als hij het zegt.
Zijn klasgenootje in een doktersjas ontvangt de zieke patiënt in haar praktijk.
Noud speelt het rollenspel in zijn klaslokaal met verve.
Terwijl hij veelvuldig niest en hoest en duidelijk zwaar verkouden is, vraagt de dokter wat er mis is.
“Buikpijn”, antwoordt Noud.
Juffrouw Lonneke schiet in de lach om het onverwachte antwoord.
Ze begeleidt het rollenspel en ziet hoe de dokter de afgesproken stappen doorloopt: lichamelijk onderzoek en medicatie. In dit geval een spuit en pillen.
“Zo nu word je weer beter”, besluit de arts haar consult.
Waarna de rollen in de speelhoek worden omgedraaid.

Leerlingen met een arrangement

Noud (8) is een van de acht leerlingen van de Stergroep op Villa Vlinderhof. Het gaat om kinderen met veelal een fysieke en verstandelijke beperking. Kinderen met een arrangement uit de regio Waalwijk waren hiervoor aangewezen op scholen voor speciaal onderwijs zoals De Bodde of Mytylschool in Tilburg.

In de Stergroep krijgen kinderen op verschillende manieren les. Er is één-op-één instructie, ze werken zelfstandig aan taken, spelen rollenspel uit de dagelijkse praktijk of krijgen speel- en rusttijd. “Elk kind volgt een lesrooster op maat. Afgestemd op zijn of haar ontwikkelingsperspectief en therapeutische ondersteuningsbehoefte”, vertelt juf Lonneke. “Dat betekent dat leerlingen op verschillende momenten op de dag naar hun integratieklas gaan. In deze reguliere klassen volgen zij een specifiek vak of dagprogramma.”

Integratieklas

Noud volgt na het rollenspel in de Stergroep les elders in de school. Hij wordt hiervoor opgehaald door twee kinderen uit groep 4 van juf Desiree. Als Noud binnenkomt, mag hij eerst vertellen over zijn weekeinde. Dankzij zijn moeder is er op schrift extra informatie beschikbaar over zijn logeerpartijtje. Zo kan hij samen met Desiree en zijn communicatiemap vertellen over zijn avonturen. Hierna is het voorleestijd. Terwijl de onderwijzeres voorleest, nuttigen kinderen hun fruit en drinken. Als Noud zijn bananenschil weggooit, prijst een klasgenootje hem. Een grote glimlach verschijnt.

Moeder Daniëlle Brands vertelt dat Noud goed geaccepteerd wordt in zijn integratieklas. “Vorige week vroeg een klasgenootje hem om een keertje af te spreken. Gewone speelafspraakjes zijn niet vanzelfsprekend. Op deze school is dat toch makkelijker dan op een school met alleen maar lotgenootjes. En of dat speelafspraakje er nou van komt of niet; Noud hoort erbij. Van kinds af kan hij meedraaien in de maatschappij. Dat is toch waar je als ouders best weleens zorgen over hebt als je een kindje met het syndroom van Down hebt.”

Zelfredzaamheid

Om de kinderen vooruit te helpen in de maatschappij, zijn de lessen in de Stergroep gericht op zelfredzaamheid en communicatie. “We leren kinderen vanaf de eerste dag om zoveel mogelijk zelf te doen”, vertelt coördinator Kim Trimbach van de Stergroep. “Ze kunnen meer dan vaak wordt gedacht! En al gaat het soms wat langzaam, we zien duidelijk vooruitgang bij alle kinderen. Sommigen kunnen zelfs al woordjes lezen, schrijven of rekenen.”

Gebarentaal

Elke dag in de Stergroep begint met een korte inloop zodat leerlingen weer kunnen wennen aan de schoolomgeving. Daarna start de kring. Kim licht dit toe: “De kinderen zitten in een kring en staan stil bij welke dag het is en bespreken het dagprogramma. De pictogrammen voor het dagprogramma hangen klaar. Alles wat de kinderen in de Stergroep doen, wordt visueel ondersteund. Daarnaast gebruiken de leerkrachten zelf ontwikkeld lesmateriaal en gebarentaal.”

De gebarentaal is intussen ook bekend bij leerlingen uit de integratieklassen waar elke Stergroeper zijn eigen lesrooster meedraait. Leerlingen Renske (11) en Chayenne (10) leerden de gebaren van Stergroep-leerling Mirac. Ze tonen met gebaren de woorden: samen spelen, maandag, naar de wc en ik vind jou lief.

“Het is bijzonder dat je elkaar op zo’n manier toch verstaat. We leren echt van elkaar”, vertelt Renske. Hun speciale klasgenoot leert van hen cijfers en letters. Zij leren van hem spelletjes uit de Stergroep. “Mirac kan niet zo goed praten. Het is fijn om hem te kunnen helpen”, vindt Chayenne.

Onderwijs én zorg

Ruben loopt nog niet zo lang mee op de Stergroep. In de snoezelruimte ligt de 5-jarige lekker te rusten. “Even bijkomen van alle indrukken”, verklaart juf Lonneke. Moeder Marjolein Ligtenberg merkt een wereld van verschil sinds Ruben naar Villa Vlinderhof gaat. “Voordat hij hier kwam, deden wij alles voor hem: aankleden, zijn jas aan, zijn tas uitpakken. Dat laten ze kinderen hier allemaal zelf doen. De school komt verder met hele goede ideeën waar wij thuis ook veel aan hebben. Neem de gebarentaal of zijn communicatiemap. Hij gebruikt deze nu ook thuis. Heel fijn, want praten kan hij nog niet, maar hij kan zich zo toch verstaanbaar maken. De Stergroep is een warme, veilige klas waarin hij wordt uitgedaagd en de kans krijgt om rustig te wennen of bij te komen van alle lessen.”

Er is naast onderwijs ook persoonlijke zorg voor de bijzondere groep. “Ouders hebben intussen hun PGB-gelden gebundeld om in de Stergroep ook een zorgondersteuner mogelijk te maken. Groot voordeel is dat leerkrachten zelf niet meer kinderen hoeven helpen bij hun toiletgang, verschoning of andere persoonlijke verzorging. Er gaat nu 100% aandacht naar de persoonlijke leerdoelen”, vertelt coördinator Kim Trimbach.

Win-win situatie voor de hele school

Ze omschrijft het onderwijs voor Stergroepers als ‘speciaal waar nodig en geïntegreerd waar mogelijk’. “We halen zoveel mogelijk uit een kind. Het is een win-winsituatie voor de hele school. Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn. Niet geïsoleerd zoals in de maatschappij nog veel te vaak gebeurt.”

Ze haalt hierbij een anekdote aan van groep 8-leerlingen die naar het zwembad gingen tijdens hun schoolkamp. “Deze leerlingen waren zo gewend aan hun klasgenoot met het syndroom van Down, dat ze in het zwembad gewoon gingen spelen met een vergelijkbaar kindje dat met zijn moeder in het zwembad was. Zij raakte zo geëmotioneerd van deze situatie dat ze de leerkracht aansprak: ‘Normaal kijken kinderen hem alleen aan, lachen om hem en zijn terughoudend om met hem te spelen. Hoe kan het dat jullie kinderen dit anders doen?

Kim Trimbach was trots toen ze dit hoorde: “Het is tekenend voor onze leerlingen. Kinderen met beperkingen horen er hier gewoon bij. Dát gun je toch elk kind?”

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.