Stichting Scholengroep Willem van Oranje

Bovenschoolse Plusklas Willem van Oranje

Omschrijving plusklas
Sinds 2012 organiseert stichting Willem van Oranje bovenschoolse plusklassen die voor alle scholen van het samenwerkingsverband en scholen buiten het samenwerkingsverband toegankelijk zijn. Jaarlijks ontvangen de scholen van het samenwerkingsverband een oproep om leerlingen voor het nieuwe schooljaar aan te melden. Er is een plusklas in Wijk en Aalburg en een plusklas in Waalwijk. De plusklas is voor leerlingen uit groep 6-7-8. Sinds schooljaar 2017—2018 is er ook een junior-plusklas gestart voor leerlingen uit groep 3-4-5.

Omschrijving doel/beoogde resultaat
De (junior)plusklas wil voor leerlingen een interessant en uitdagend programma bieden. In het aangeboden programma is er aandacht voor:

  • Leren leren (doorzettingsvermogen, leren plannen, studievaardigheden)
  • Leren denken (creatief, kritisch en analytisch denken en reflecteren op eigen sterke en zwakke kanten)
  • Leren leven (samenwerken, presenteren en zelfvertrouwen)

Het programma is specifiek gericht op de hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen de kans om tijdens 20 dagdelen in het schooljaar met zogenaamde “peers” aan de slag te gaan onder begeleiding van een vaste docent. Ook is er samenwerking met de eigen school van de leerling. Samen wordt het begeleidingsplan (persoonlijk plan, waarbij de leerling zijn eigen leerdoelen opstelt) opgesteld en zijn er gedurende het jaar contactmomenten tussen plusklasbegeleider, school en ouders.

Ondersteuningsbehoeften
Met het aanbod wordt het reguliere onderwijs ondersteund in het creëren van een passend aanbod aan de hoogbegaafde leerling.

Doelgroep/belanghebbende
Hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen die voldoen aan de gestelde criteria worden aangemeld door de IBer van de school. De toelatingscommissie bepaalt of leerlingen  geplaatst kunnen worden. De leerlingen in de plusklas 6-7-8  zijn allemaal in het bezit van een IQ-onderzoek (IQ>=130).  Indien de leerling voldoet aan de criteria maar niet in het bezit is van een onderzoeksverslag, dan wordt dit onderzoek door ons verzorgd. De leerlingen in de junior-plusklas hoeven alleen aan de gestelde criteria te voldoen.

Knelpunten

  • De samenwerking met de basisschool is belangrijk voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerling. Voor niet alle scholen is dit een vanzelfsprekendheid en wordt het aanbod als een op zichzelf staande verrijking voor de leerling gezien.
  • De kosten worden door de school van herkomst betaald. Scholen maken soms andere keuzes in het besteden van hun budgetten.

 

Succesfactoren

  • Alle leerlingen in de plusklas hebben een persoonlijk plan. Leerlingen in de plusklas werken echt aan een eigen, zelf vastgesteld leerdoel. Leerlingen in de juniorplusklas leren hun eigen sterke en minder sterke kanten herkennen en benoemen.
  • Er zijn contacten met de school van herkomst en de ouder.
  • Door de expertise van de leerkrachten ontvangen de leerlingen een passend aanbod waarin de vaardigheden ontwikkeld worden die noodzakelijk zijn in hun ontwikkeling.

 

Financiering/bekostiging
De school van herkomst betaalt de kosten voor de plaatsing van de leerling

Betrokken uitvoerders
Opgeleide mensen met expertise voor de hoogbegaafde leerling in dienst van stichting Willem van Oranje.

Contactpersoon
Adri Buijs a.buijs@wvoranje.nl
Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.