Stichting Scala

Merelgroep

Omschrijving aanpak/ project
Op de SBO de Leilinde is de Merelgroep ingericht: een kleine groep van 7 à 8 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, voornamelijk zeer moeilijk lerende kinderen zitten. Zij hebben extra veel zorg en begeleiding nodig. Zij volgen een deel van het onderwijs in deze groep en deels in een andere – bij de leeftijd passende -groep. De school laat zich voor deze tussenvoorziening begeleiden door een extern deskundige.

Ondersteuningsbehoeften
In de Merelgroep wordt ondersteuning gegeven die aansluit bij onderwijsbehoeften die het gevolg zijn van verschillende ontwikkelingsachterstanden en hulpvragen. De aard en de oorzaak van de verstandelijke beperkingen zijn per kind verschillend. Bijvoorbeeld: kinderen met het syndroom van Down, het fragiele X-syndroom, Angelman of Williams, pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, het syndroom van Asperger of aanverwante stoornissen, zoals PDD-NOS in combinatie met een verstandelijke beperking, hyperactieve leerlingen met aandachts-tekortstoornissen (ADHD) in combinatie met een verstandelijke beperking.

Doelgroep/ belanghebbende
De leerlingen in de Merelgroep zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en hebben een ondersteuningsbehoefte op het gebied van de leerbaarheid. De individuele behoeften en ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen verschillen in complexiteit en uitstroomperspectief. Als gevolg van de beperkte cognitieve mogelijkheden hebben de leerlingen veelal ook extra aandacht nodig voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Intensieve en gerichte begeleiding op deze ontwikkelingsgebieden is dan ook noodzakelijk. Voor kinderen, die in aanmerking komen voor plaatsing bij de Merels ligt het intelligentiequotiënt (IQ) tussen de 52 en de 65. Het kind heeft dan voldoende mogelijkheden voor een succesvolle plaatsing en de daarbij behorende mogelijkheden voor integratie.

Betrokken uitvoerders
Voor scholing en coaching van het team voor de specifieke kenmerken en eisen van het extra ondersteuningsaanbod in de Merels is naast de inzet van een ambulante begeleider, ook een extern adviseur (via Kracht van Speciaal VO-ZML) betrokken. Deze is gespecialiseerd in de ontwikkelingen van tussenvoorzieningen in het kader van passend onderwijs.

Contactpersoon
SBO de Leilinde
Dick Barghoorn

0416-339483
s.d.barghoorn@wvoranje.nl

 
Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.