Stichting Leerrijk!

Breinrijk Leerrijk!


Omschrijving aanpak/ project
Binnen Leerrijk! werken we samen in een bovenschoolse plusklas. De Plusklas is een leeromgeving voor cognitief getalenteerde en (hoog)begaafde kinderen met hun specifieke onderwijsbehoeften. Hier krijgen zij een aanbod om hun talenten te ontplooien en hun grenzen te verkennen. In het schooljaar 2016-2017 zijn er twee plusklassen gestart voor leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 van scholen binnen Leerrijk!. Inmiddels telt Breinrijk! Vier groepen; twee in Kaatsheuvel en twee in Waalwijk. De leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 komen een dagdeel naar de bovenschoolse plusklas. Naast verrijking in de groep en verrijking op de eigen school wordt op deze manier een derde niveau van verrijking voor deze doelgroep gerealiseerd. In Breinrijk! Ontmoeten ontwikkelingsgelijken elkaar om te leren denken, leren leven en leren leren.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
Het doel is een aanbod voor hoogbegaafden in groep 5/6 binnen Leerrijk!

Ondersteuningsbehoeften
De basisontwikkeling voorziet (nog) niet in alle behoeften van hoogbegaafden.

Doelgroep/ belanghebbende
Ouders met kinderen die hoogbegaafd zijn t.b.v. vergroten van kennis over opvoedkundige vragen. Alle scholen, leerkrachten, directeuren, IB-ers t.b.v. vergroten van kennis over de begeleiding van de doelgroep.

Knelpunten
Financiële middelen om mensen vrij te roosteren voor hun taak.

Succesfactoren
Alle scholen werken samen om hun aanbod  te verbeteren voor de doelgroep.

Financiering/ kosten
Op dit moment 4 groepen (2 in Waalwijk, 2 in Kaatsheuvel) een halve dag per week. Drie leerkrachten zijn 1 dag vrij geroosterd hiervoor.

Betrokken uitvoerders
Alle scholen van Leerrijk!

Contactpersoon
Nicole Lebens en Stèphie van der Loo
nicolelebens@leerrijk.nl; stephievdl@kinderboom.nl

 

Taallokaal Waalwijk

Omschrijving aanpak
Leerlingen vanuit het regulier onderwijs binnen Leerrijk! kunnen op SBO Het Zilverlicht terecht voor twee dagdelen per week extra taalonderwijs in de vorm van specifiek passend taalaanbod. Leerlingen worden in een kleine setting in groepjes of individueel geholpen door de leerkracht van Koninklijke Auris Groep (Auris) en de logopedist van SBO Het Zilverlicht. Er wordt middels Klasbord en een leerling journaal bewust gewerkt aan de transfer naar de klas/ school waar de leerling is ingeschreven. Het is de bedoeling om hetgeen wat in de setting wordt aangeboden en geoefend in de klas op te pakken zodat alle leerlingen in de klas hier profijt van hebben. De specifieke expertise vanuit Auris wordt op deze manier gedeeld met de scholen van Leerrijk! Betrokkenen delen informatie en ervaringen met werknemers van Auris.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
Met de Taalklas stimuleren we de taalontwikkeling van leerlingen door intensief aanbod te bieden en de transfer naar de school van herkomst te organiseren.

Ondersteuningsbehoeften
Specialistische aanpak Cl 2 leerlingen.

 Doelgroep/ belanghebbende
Taalklas is een setting voor kleuters die een cluster 2 indicatie hebben in de vorm van een licht of medium arrangement. Daarnaast mogen er in de Taalklas kleuters aansluiten die net niet in aanmerking komen voor een arrangement cluster 2. De selectie van deze groep leerlingen gebeurt aan de hand van opgestelde criteria (o.a. geen vooruitgang na deelname aan Taalimpuls of bijvoorbeeld vanuit Kentalis vroegbehandeling doorstromen naar een kleuterklas van Leerrijk!).

Knelpunten
Contra indicaties ontstaan wanneer onderwijs raakt aan hulpverlening of zorg. We merken hierbij een ’grijs gebied’ waardoor onduidelijk is welke instantie verantwoordelijk is en regie neemt/ moet nemen.

 Succesfactoren
De nauwe samenwerking met Auris. Het is voor onze school een pré dat onze eigen logopediste leerkracht is van de Taalklas. Zij kan ons hierdoor goed op de hoogte houden en wij kunnen snel terecht voor vragen. Ook kent zij onze leerlingen (die tevens deelneemt aan de Taalklas) vaak al vanuit logopedie.

Financiering/ kosten
In overleg met Leerrijk! en Auris is gekomen tot een co financiering: Auris bekostigt de inzet van een leerkracht en materialen. SBO Zilverlicht bekostigt de inzet van een logopedist en de ruimte. Leerrijk! scholen die deelnemen maken een vergoeding over van 200,- per leerling per jaar in de tegemoetkoming van verbruiksmateriaal etc.

Betrokken uitvoerders
SBO Het Zilverlicht
Auris

Contactpersoon
Marlon van de Put, Directeur SBO Het Zilverlicht, 0416-334411
Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.