SBO Het Zilverlicht

Taallokaal Waalwijk

Omschrijving aanpak
Leerlingen vanuit het regulier onderwijs binnen Leerrijk! kunnen op SBO Het Zilverlicht terecht voor twee dagdelen per week extra taalonderwijs in de vorm van specifiek passend taalaanbod. Leerlingen worden in een kleine setting in groepjes of individueel geholpen door de leerkracht van Koninklijke Auris Groep (Auris) en de logopedist van SBO Het Zilverlicht. Er wordt middels Klasbord en een leerling journaal bewust gewerkt aan de transfer naar de klas/ school waar de leerling is ingeschreven. Het is de bedoeling om hetgeen wat in de setting wordt aangeboden en geoefend in de klas op te pakken zodat alle leerlingen in de klas hier profijt van hebben. De specifieke expertise vanuit Auris wordt op deze manier gedeeld met de scholen van Leerrijk! Betrokkenen delen informatie en ervaringen met werknemers van Auris.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
Met de Taalklas stimuleren we de taalontwikkeling van leerlingen door intensief aanbod te bieden en de transfer naar de school van herkomst te organiseren.

Ondersteuningsbehoeften
Specialistische aanpak Cl 2 leerlingen.

Doelgroep/ belanghebbende
Taalklas is een setting voor kleuters die een cluster 2 indicatie hebben in de vorm van een licht of medium arrangement. Daarnaast mogen er in de Taalklas kleuters aansluiten die net niet in aanmerking komen voor een arrangement cluster 2. De selectie van deze groep leerlingen gebeurt aan de hand van opgestelde criteria (o.a. geen vooruitgang na deelname aan Taalimpuls of bijvoorbeeld vanuit Kentalis vroegbehandeling doorstromen naar een kleuterklas van Leerrijk!).

Knelpunten
Contra indicaties ontstaan wanneer onderwijs raakt aan hulpverlening of zorg. We merken hierbij een ’grijs gebied’ waardoor onduidelijk is welke instantie verantwoordelijk is en regie neemt/ moet nemen. 

Succesfactoren
De nauwe samenwerking met Auris. Het is voor onze school een pré dat onze eigen logopediste leerkracht is van de Taalklas. Zij kan ons hierdoor goed op de hoogte houden en wij kunnen snel terecht voor vragen. Ook kent zij onze leerlingen (die tevens deelneemt aan de Taalklas) vaak al vanuit logopedie.

Financiering/ kosten
In overleg met Leerrijk! en Auris is gekomen tot een co financiering: Auris bekostigt de inzet van een leerkracht en materialen. SBO Zilverlicht bekostigt de inzet van een logopedist en de ruimte. Leerrijk! scholen die deelnemen maken een vergoeding over van 200,- per leerling per jaar in de tegemoetkoming van verbruiksmateriaal etc.

Betrokken uitvoerders
SBO Het Zilverlicht
Auris

Contactpersoon
Marlon van de Put, Directeur SBO Het Zilverlicht, 0416-334411
Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.