OBS De Krullevaar

Plusklassen Bravoo

Omschrijving aanpak/ project
De Plusklassen dragen een eenduidige visie uit en werken volgens uitgangspunten van het beleidsplan “Hoogbegaafdheid” van Stichting Bravoo. De Plusklassen willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden.

Op dit moment zijn er 3 Plusklassen, waar 1 dagdeel in de week aanbod wordt gegeven aan maximaal 15 kinderen per groep.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
De kinderen leren leren, leren denken en leren leven op een projectmatige manier. Ze leren op “eigen wijze” samen te werken aan oplossingen en aan een creatieve, zelfstandige uitvoering van eigen initiatieven.

Ondersteuningsbehoeften
De basisontwikkeling voorziet (nog) niet in alle behoeften van hoogbegaafden.

Doelgroep/ belanghebbende
Hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. Verder hun ouders en de scholen. Kennis en vaardigheden worden vergroot.

Knelpunten

  • Informatieoverdracht van Plusklas naar school en ouders.
  • Kosten van personele inzet.


Succesfactoren

  • Het welbevinden van de kinderen groeit, evenals de motivatie en vaardigheid om ook buiten de Plusklas complexere vraagstukken op te lossen en samenwerking aan te gaan.
  • De sociale vaardigheden worden vergroot.
  • Alle scholen werken samen aan een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen.


Financiering/ kosten
Op dit moment werken we met 3 groepen; 1 in Waalwijk (De Krullevaar), 1 in Kaatsheuvel (Touwladder) en 1 in Dongen (De Biezenkring).

1 Leerkracht is hiervoor geschoold en wordt 3 dagdelen vrij geroosterd. Zij wordt hiervoor betaald uit de ondersteuningsmiddelen van het SWV.

Betrokken uitvoerders
Alle scholen van Bravoo

Contactpersoon
Caren Derksen (leerkracht Plusklassen); caren@obsdetouwladder.nl
Ellen Pullens (coördinator Plusklassen); dbg@stichtingbravoo.nl
Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.