KBS De Bussel

Leren met Ouders

Omschrijving aanpak/ project
De Partnerschapschool is een voorziening welke aan bestaande basisscholen kan worden toegevoegd met als doel om ontwikkelingsmogelijkheden en welbevinden van kinderen positief te beïnvloeden, de werkdruk te verlagen en de betrokkenheid van ouders te vergroten. De Partnerschapschool biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen te ondersteunen bij het aanleren van instrumentele cognitieve vaardigheden via individuele begeleiding en ook gepersonaliseerd leerprogramma, na school maar ook tijdens. Structureel maar ook kortdurend. Ondersteuning bij een enkel vak of alle 7 instrumentele vakken als rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden (inclusief mediawijsheid), spelling, taal, technisch lezen en schrijven. Er zijn al veel scholen waarbij ouders wordt gevraagd hun kind te helpen bij technisch lezen tijdens school, dat vinden ouders vaak heel erg leuk en het geeft ook prachtige resultaten. Wij kiezen ervoor om dit ook te doen bij overige vakken. En nee, de ouder gaat niet het kind lesgeven, maar trekt samen met het kind op in het leerproces onder leiding van de groepsleerkracht. Deze stelt leerdoelen, leerprogramma en is verantwoordelijk voor instructie.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
–              kinderen leren sneller en/of meer;
–              kinderen zitten beter in hun vel;
–              ouderbetrokkenheid gaat omhoog.

Contactpersoon
KBS de Bussel, Scala
Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.