Onze scholen

Zomerschool

Omschrijving aanpak/ project
In samenwerking met de gemeente, het Kunstencentrum, de bibliotheek, Mikz kinderopvang en de basisscholen Baardwijk en Teresia van het bestuur Leerrijk! wordt een uitdagend aanbod verzorgd voor kinderen van groep 4 t/m 6; De zomerschool!
De zomerschool duurt een midweek (ma t/m vr) en is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de woordenschat.

Omschrijving doel/ beoogd resultaat
Binnen een gekozen thema gaan de kinderen onderzoekend leren. Het thema wordt gelinkt aan de 21e-eeuwse vaardigheden waarbij taal, woordenschat en samenwerken centraal staan. Vanuit een betekenisvol voorwerp, boeken, materiaal, muziekstuk of het maken van een beeldend werkstuk, wordt het thema verkend en kennis opgehaald. Daarna wordt er een woordspin of een collage gemaakt en vervolgens maken de kinderen onderzoeksvragen die ze al onderzoekend gaan beantwoorden. Het onderzoek kan ook plaatsvinden buiten het gebouw van de school. Aan het einde van de week presenteren de leerlingen wat ze geleerd hebben op een eigen gekozen manier. De inhoud van het middagprogramma zal zoveel mogelijk aansluiten bij het thema van het ochtendprogramma en zal gericht zijn op sport en spel, techniek, muziek en dans.

Ondersteuningsbehoeften
De reden om de Zomerschool te starten is o.a. de schoolontwikkeling van de Teresiaschool en de veranderende populatie. Een toename van anderstalige leerlingen is duidelijk zichtbaar. Het starten met de Zomerschool wordt gezien als beginpunt om onderwijstijdverlenging te realiseren voor de toekomst. De Teresiaschool is momenteel ook een vernieuwd taalbeleid aan het opzetten, waarbij er uitgegaan wordt van de veranderende populatie.

Doelgroep/ belanghebbenden
De deelnemende kinderen, zijn kinderen die de boost voor taalontwikkeling en/of het onderzoekende leren goed kunnen gebruiken en waarvan de ouders vinden dat het een meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Het gaat om kinderen van de basisscholen Baardwijk en Teresia.

Knelpunten

  • De versnipperde financiën en het betalen van een eigen bijdrage van de ouders.
  • De belangen van verschillende partijen die participeren en de uren die zij vragen, binnen de week, die toch al vol zit.
  • Een ander knelpunt is het werven van leerlingen voor de zomerschool.


Succesfactoren

  • Het plezier wat kinderen beleven aan deze manier van taalverwerving en onderzoekend leren in combinatie met cultuur en bewegen.
  • Een hoge mate van betrokkenheid en nieuwsgierigheid is terug te zien en te horen van de leerlingen. Ook ouders zijn erg enthousiast!
  • De samenwerking met het kunstencentrum, het Beweegburo en de kinderopvang.
  • De andere aanpak en kijk op het onderzoekende leren en de vanzelfsprekendheid hoe de kinderen leren.
  • De samenwerking met de gemeente en de verbinding die gelegd wordt naar Waalwijk Taalrijk.


Financiering/ kosten
Financieel wordt het project ondersteund door de gemeente Waalwijk, het Kunstencentrum, het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Mikz kinderopvang en stichting Leerrijk! Voor deelname aan de Zomerschool wordt aan ouders een bijdrage van €50,- gevraagd. Voor ouders die het financieel niet op kunnen brengen, zal het Jeugdcultuurfonds garant staan.

Betrokken uitvoerders
Gemeente Waalwijk: (financieel) ondersteuner van het project
Bestuur van Kunstencentrum Waalwijk: (financieel) ondersteuner en opdrachtgever
Beweegburo: Ondersteuner en opdrachtgever
Bestuur van Leerrijk!: (financieel) ondersteuner, eindverantwoordelijke en opdrachtgever
Mikz kindcentra Waalwijk: (financieel) ondersteuner
Basisscholen Teresia en Baardwijk: Coördinatie Zomerschool, ondersteuner en opdrachtgever

Contactpersoon

Guinevere Janssen, directeur Teresiaschool, 0416-563668

Stichting Leerrijk!

Basisonderwijs
Dodenauweg 2
5171 NG Kaatsheuvel
T 0416-320768
E
Specialisatie(s):


Website: https://leerrijk.nl/
Bestuur:


Extra voorziening:
BREINRIJK!: Deze bovenschoolse plusklassen bieden een dagdeel in de week aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Naast verrijking in de groep en op de eigen school wordt er een derde niveau van verrijking, waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten. Doelgroep: (Hoog)begaafde leerlingen in groep 5 en 6 van Leerrijk!-scholen. TAALLOKAAL WAALWIJK: Twee dagdelen per week extra taalonderwijs op Het Zilverlicht in de vorm van specifiek passend taalaanbod. Leerlingen worden in groepjes of individueel geholpen door de leerkracht van Auris en de logopedist van Het Zilverlicht. Doelgroep: Kleuters binnen Stichting Leerrijk! die een cluster 2 indicatie hebben in de vorm van een licht of medium arrangement. Daarnaast mogen er in de Taalklas kleuters aansluiten die net niet in aanmerking komen voor een arrangement cluster 2. Lees meer »

Stichting Scala


Kerkstraat 35
5154 AN Elshout
T 0416-320264
E
Specialisatie(s):


Website: www.scalascholen.nl
Bestuur:


Extra voorziening:
MERELGROEP: Een kleine groep van 7 à 8 (voornamelijk) zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Zij krijgen extra zorg en begeleiding. Zij volgen een deel van het onderwijs in deze groep en deels in een andere - bij de leeftijd passende - groep. BOSBESSENSCHOOL: De Bosbessenschool wil onderwijs realiseren in een duurzame, natuurlijke omgeving waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. Vanaf januari 2017 wordt deze onderwijsfilosofie in samenhang met Leren met Ouders in praktijk gebracht op De Rode Bosbes in Drunen. Doelgroep: Leerlingen met verbinding tussen hoofd, hart en ziel. Lees meer »

Stichting Scholengroep Willem van Oranje


De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
T 0416-333069
E
Specialisatie(s):


Website: www.stichtingwillemvanoranje.nl
Bestuur:


Extra voorziening:
BOVENSCHOOLSE PLUSKLAS WILLEM VAN ORANJE: Tijdens 20 dagdelen is er aandacht voor Leren leren (doorzettingsvermogen, leren plannen, studievaardigheden), Leren denken (creatief, kritisch en analytisch denken en reflecteren op eigen sterke en zwakke kanten) en Leren leven (samenwerken, presenteren en zelfvertrouwen). Doelgroep: Leerlingen in groep 6,7 en 8 met een IQ van 130 of hoger. BOVENSCHOOLSE TECHNIEK KLAS: De Bovenschoolse Techniek Klas zoals die aangeboden wordt door scholengroep Willem van Oranje is een initiatief om onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van technisch georiënteerde basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. De Bovenschoolse Techniek Klas vindt plaats in het Willem van Oranje College, gevestigd aan de Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg op 20 middagen per schooljaar van 13.00 uur tot 15.15 uur, tijdens reguliere basisschoollesdagen. Lees meer »

Stichting Bravoo


Dodenauweg 2
5171 NG Kaatsheuvel
T 0416-283103
E
Specialisatie(s):


Website: www.stichtingbravoo.nl
Bestuur:


Extra voorziening:
PLUSKLASSEN BRAVOO: De Plusklassen willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden. Doelgroep: Hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. Lees meer »

OBS Villa Vlinderhof

Basisonderwijs
Cornelis Verhoevenstraat 25
5146 DD WAALWIJK
T 0416-333749
E obs@villavlinderhof.nl
Specialisatie(s):


Website: www.villavlinderhof.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS Den Bussel

Basisonderwijs
Paulus Potterplein 2
5171 XJ KAATSHEUVEL
T 0416-540520
E info.denbussel@stichtingbravoo.nl
Specialisatie(s):


Website: www.denbussel.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS De Hoef-Hugo

Basisonderwijs
Burg. Teijssenlaan 33
5142 PG WAALWIJK
T 0416-561600
E info@obsdehoef-hugo.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dehoefhugo.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS De Vlinderboom

Basisonderwijs
Tamboerstraat 1
5175 TE LOON OP ZAND
T 0416-363432
E info@devlinderboom.nl
Specialisatie(s):
Jenaplanonderwijs

Website: www.devlinderboom.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

OBS De Krullevaar

Basisonderwijs
Schrevelstraat 54
5161 AE SPRANG-CAPELLE
T 0416-311778
E info@obsdekrullevaar.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsdekrullevaar.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl


Extra voorziening:
PLUSKLASSEN BRAVOO: De 3 Plusklassen van Bravoo willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden. De Plusklassen bieden een aanvulling op het eigen schoolprogramma van hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 van alle Bravooscholen die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. Een van de Plusklassen is gevestigd in de Krullevaar. Lees meer »

OBS De Touwladder/OBS De Start

Basisonderwijs
Heiakker 34
5171 WS KAATSHEUVEL
T 0416-275254
E directie@obsdetouwladder.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsdetouwladder.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl


Extra voorziening:
PLUSKLASSEN BRAVOO: De 3 Plusklassen van Bravoo willen een plek bieden waar hoogbegaafde kinderen zich (h)erkend voelen door de leerkracht en medeleerlingen. Er is aandacht voor het versterken van de denkvaardigheden; het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Dit alles in een omgeving met gelijkgestemden. De Plusklassen bieden een aanvulling op het eigen schoolprogramma van hoogbegaafde kinderen in groep 5 t/m 8 van alle Bravooscholen die (op dit moment) niet voldoende bediend kunnen worden vanuit de basisondersteuning. Een van de Plusklassen is gevestigd in de Touwladder. Lees meer »

OBS Van der Heijden

Basisonderwijs
Mendelsohnstraat 59
5144 GE WAALWIJK
T 0416-336858
E info@obsvdheijden.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsvdheijden.nl
Bestuur: www.stichtingbravoo.nl

RKBS De Blokkendoos

Basisonderwijs
Ecliptica 26
5175 XJ LOON OP ZAND
T 0416-362335
E infoblokkendoos@bsdeblokkendoos.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdeblokkendoos.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

SBO Het Zilverlicht

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Rembrandtpark 67
5143 GH WAALWIJK
T 0416-334411
E infohetzilverlicht@leerrijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.sbozilverlicht.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
TAALLOKAAL WAALWIJK: Het Zilverlicht biedt twee dagdelen per week extra taalonderwijs in de vorm van specifiek passend taalaanbod. Leerlingen worden in groepjes of individueel geholpen door de leerkracht van Auris en de logopedist van Het Zilverlicht. Er wordt middels Klasbord en een leerling journaal bewust gewerkt aan de transfer naar de klas/ school waar de leerling is ingeschreven. Het is de bedoeling om hetgeen wat in de setting wordt aangeboden en geoefend in de klas op te pakken zodat alle leerlingen in de klas hier profijt van hebben. De voorziening is bedoeld voor kleuters binnen Stichting Leerrijk! die een cluster 2 indicatie hebben in de vorm van een licht of medium arrangement. Daarnaast mogen er in de Taalklas kleuters aansluiten die net niet in aanmerking komen voor een arrangement cluster 2. Lees meer »

RKBS Meerdijk

Basisonderwijs
Frans Halslaan 17
5143 GJ WAALWIJK
T 0416-563963
E directie@meerdijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.meerdijk.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Besoyen

Basisonderwijs
Van Duvenvoordestraat 13
5141 BP WAALWIJK
T 0416-560525
E dir@bsbesoyen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsbesoyen.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Pieter Wijten

Basisonderwijs
Kastanjestraat 2
5143 CZ WAALWIJK
T 0416-650211
E info@pieterwijten.nl
Specialisatie(s):


Website: www.pieterwijten.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
BREINRIJK!: Vier bovenschoolse plusklassen bieden een dagdeel in de week aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Naast verrijking in de groep en op de eigen school wordt er een derde niveau van verrijking gerealiseerd, waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten om te leren denken, leren leven en leren leren. Breinrijk! is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 5 en 6 van Leerrijk!-scholen. De Breinrijk!-groepen zijn gevestigd in Bs. de Kinderboom en Bs. Pieter Wijten op woensdag- en vrijdagochtend. Lees meer »

RKBS De Lage Weijkens

Basisonderwijs
Doelen 1
5175 CP LOON OP ZAND
T 0416-361594
E info@delangeweijkens.nl
Specialisatie(s):


Website: www.delageweijkens.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS De Kinderboom

Basisonderwijs
Vecht 15
5172 BS KAATSHEUVEL
T 0416-279280
E directie@kinderboom.nl
Specialisatie(s):


Website: www.kinderboom.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
BREINRIJK!: Vier bovenschoolse plusklassen bieden een dagdeel in de week aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Naast verrijking in de groep en op de eigen school wordt er een derde niveau van verrijking gerealiseerd, waar ontwikkelingsgelijken elkaar kunnen ontmoeten om te leren denken, leren leven en leren leren. Breinrijk! is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 5 en 6 van Leerrijk!-scholen. De Breinrijk!-groepen zijn gevestigd in Bs. de Kinderboom en Bs. Pieter Wijten op woensdag- en vrijdagochtend. Lees meer »

RKBS De Vaert

Basisonderwijs
Van Heeswijkstraat 55
5171 KJ KAATSHEUVEL
T 0416-272166
E info@vaert.nl
Specialisatie(s):


Website: www.vaert.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

RKBS Baardwijk

Basisonderwijs
Balade 7
5142 WX WAALWIJK
T 0416-760136
E info@bsbaardwijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsbaardwijk.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
ZOMERSCHOOL: In samenwerking met de gemeente, het Kunstencentrum, de bibliotheek, Mikz kinderopvang en de basisscholen Baardwijk en Teresia van het bestuur Leerrijk! wordt een uitdagend aanbod verzorgd voor kinderen van groep 4 t/m 6; De zomerschool! De zomerschool duurt een midweek (ma t/m vr) en is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de woordenschat. Door het aanbod uit te voeren in de vorm van een project, kan de verbinding gemaakt worden met verschillende vakgebieden en kan het kind zich breed ontwikkelen. Het aanbod wordt op een betekenisvolle manier aangeboden in de vorm van de 21e -eeuwse vaardigheden, zoals onderzoekend leren. Lees meer »

De Veste

Basisonderwijs
Prins Bernhardstraat 3
5165 TH WASPIK
T 0416-315000
E info@bsdeveste.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdeveste.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

BS Pater van der Geld

Basisonderwijs
Max Bruchstraat 8
5144 GJ WAALWIJK
T 0416-561738
E directie@patervdgeld.nl
Specialisatie(s):


Website: www.patervdgeld.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

BS De Berk

Basisonderwijs
Anjerstraat 4A
5171 BM KAATSHEUVEL
T 0416-272777
E directiedeberk@leerrijk.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdeberk.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

BS De Vrijhoeve

Basisonderwijs
Heggewikke 23-25
5161 XS SPRANG-CAPELLE
T 0416-543350
E dir@bsdevrijhoeve.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdevrijhoeve.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl

KBS Olof Palme

Basisonderwijs
Aziëlaan 49
5152 JB DRUNEN
T 0416-320082
E info@olof-palme.nl
Specialisatie(s):


Website: www.olof-palme.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

OBS De Wilgen

Basisonderwijs
Van Limburg Stirumlaan 2
5252 AW VLIJMEN
T 073-5114178
E info@dewilgenvlijmen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dewilgenvlijmen.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

BS De Duinsprong

Basisonderwijs
Schimmelpennickstraat 22
5151 CL DRUNEN
T 0416-320281
E info@deduinsprong.nl
Specialisatie(s):


Website: www.deduinsprong.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

Kindcentrum Wereldwijs

Basisonderwijs
Beukstraat 13
5151 ZK DRUNEN
T 0416-373594
E info@wereldwijsdrunen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.wereldwijsdrunen.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

BS De Dromenvanger

Basisonderwijs
Kasteellaan 40
5256 GV HEUSDEN
T 0416-665144
E info@bsdedromenvanger.nl
Specialisatie(s):


Website: www.basisschooldedromenvanger.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

Johannes Paulusschool

Basisonderwijs
Demer 19
5256 AB HEUSDEN
T 0416-665211
E info@jpsheusden.nl
Specialisatie(s):


Website: www.jpsheusden.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

RKBS Het Palet

Basisonderwijs
Jan Steenstraat 2a
5251 NG VLIJMEN
T 073-5130514
E info@paletvlijmen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.paletvlijmen.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS De Vijfhoeven

Basisonderwijs
Kuijperlaan 2
5252 BS VLIJMEN
T 073-5117656
E directie@vijfhoeven.nl
Specialisatie(s):


Website: www.vijfhoeven.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

OBS JongLeren

Basisonderwijs
Irissenstraat 2
5151 TN DRUNEN
T 0416-373363
E info@obsjongleren.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obsjongleren.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS De Bussel

Basisonderwijs
Wilhelminastraat 19c
5251 ER VLIJMEN
T 073-5113042
E info@debussel.nl
Specialisatie(s):


Website: www.debussel.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl


Extra voorziening:
LEREN MET OUDERS: De Partnerschapschool biedt samenwerking tussen school en ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dat kan tijdens lesuren of na school. Voor 1 of meerdere vakken. Ouders kunnen ervoor kiezen om dit een langere of kortere tijd te doen. Ouders geven hun kind geen les, maar worden aangestuurd door de leraar. De leraar coacht ouders, samen stellen ze leerdoelen en is er regelmatig overleg. De Partnerschapschool is bedoeld voor leerlingen en hun ouders van Scala-scholen. Lees meer »

KBS Th. J. Rijken

Basisonderwijs
Hertog Janstraat 16
5154 AL ELSHOUT
T 0416-320800
E info@bs-rijken.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bs-rijken.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

KBS De Lambertus

Basisonderwijs
Mari van Eschstraat 2
5254 JE HAARSTEEG
T 073-5114666
E info@lambertusschool.nl
Specialisatie(s):


Website: www.lambertusschool.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

Linus voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs

Basisonderwijs
Johan de Wittstraat 11
5151 CK DRUNEN
T 0416-320880
E linus@scalascholen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.linus-onderwijs.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl


Extra voorziening:
Linus voltijd hoogbegaafdheidonderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een fulltime onderwijsvoorziening van Scala voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijsaanbod krijgen binnen het reguliere onderwijs. De voorziening is toegankelijk voor alle leerlingen met een IQ van 130 en hoger. Lees meer »

KBS ’t Kompas

Basisonderwijs
Nieuwkuijksestraat 98
5253 AJ NIEUWKUIJK
T 073-5113165
E gerrit-jan.boomaars@scalascholen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.kbs-hetkompas.nl
Bestuur: www.scalascholen.nl

De Koningsschool

Basisonderwijs
Rembrandtlaan 18
5161 ES SPRANG-CAPELLE
T 0416-274145
E info@dekoningsschool.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dekoningsschool.nl
Bestuur:

PCBS De Bron

Basisonderwijs
Nieuwevaart 1
5161 AN SPRANG-CAPELLE
T 0416-315390
E directie@pcbsdebron.nl
Specialisatie(s):


Website: www.pcbsdebron.nl
Bestuur:

CBS De Hoeksteen

Basisonderwijs
Kerkverreweide 61
4261 LL WIJK EN AALBURG
T 0416-692101
E info@dehoeksteencbs.nl
Specialisatie(s):


Website: www.dehoeksteencbs.nl
Bestuur:

OBS J. Henri Dunant

Basisonderwijs
Tulpstraat 9
4261 CL WIJK EN AALBURG
T 0416-691621
E info@obs-henridunant.nl
Specialisatie(s):


Website: www.obs-henridunant.org
Bestuur: www.soo-lva.nl

OBS Den Biekûrf

Basisonderwijs
Broeksestraat 4a
4269 VA BABELONIËNBROEK
T 0416-351622
E info@denbiekurf.nl
Specialisatie(s):


Website: www.biekurf.nl
Bestuur: www.soo-lva.nl

OBS Prins Willem Alexanderschool

Basisonderwijs
Nieuwe Steeg 6
4266 EH EETHEN
T 0416-351643
E info@pwaschooleethen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.pwaschooleethen.nl
Bestuur: www.soo-lva.nl

CBS De Ark

Basisonderwijs
Dorpsstraat 62
4268 GG MEEUWEN
T 0416-352341
E directie@cbsmeeuwen.nl
Specialisatie(s):


Website: www.cbsmeeuwen.nl
Bestuur: www.destroming.eu

CBS Het Fundament

Basisonderwijs
Van der Beekstraat 14-16
4265 HS GENDEREN
T 0416-355074
E directie@het-fundament.nl
Specialisatie(s):


Website: www.het-fundament.nl
Bestuur: www.destroming.eu

SBO De Leilinde

Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Kasteellaan 41
5142 EN HEUSDEN
T 0416-339483
E sbodeleilinde@wvoranje.nl
Specialisatie(s):


Website: www.deleilindesbo.nl
Bestuur: www.stichtingwillemvanoranje.nl


Extra voorziening:
MERELGROEP De Merelgroep is een kleine groep van 7 à 8 (voornamelijk) zeer moeilijk lerende leerlingen. Zij krijgen extra zorg en begeleiding. Zij volgen een deel van het onderwijs in deze groep en deels in een andere - bij de leeftijd passende - groep. De leerlingen in de Merelgroep zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en hebben een ondersteuningsbehoefte op het gebied van de leerbaarheid. Lees meer »

Juliana van Stolbergschool

Basisonderwijs
Woeringenlaan 20
5144 CJ WAALWIJK
T 0416-332287
E administratie.jvs@wvoranje.nl

De Vlechter

Basisonderwijs
Constantijn Huygensstraat 1
5251 LW VLIJMEN
T 073-5184344
E info@bsdevlechter.nl
Specialisatie(s):


Website: www.bsdevlechter.nl
Bestuur: www.leijestroom.nl

CBS De Rank

Basisonderwijs
Willem de Zwijgerstraat 29
5161 HB SPRANG-CAPELLE
T 0416-273311
E info@cbderank.nl
Specialisatie(s):


Website: www.cbderank.nl
Bestuur:

CBS De Brug

Basisonderwijs
Brugstraat 2
5165 CA WASPIK
T 0416-311379
E info@cbsdebrug.nl
Specialisatie(s):


Website: www.cbsdebrug.nl
Bestuur:

Teresiaschool

Basisonderwijs
Wilhelminastraat 6
5141 HK WAALWIJK
T 0416-563668
E g.janssen@teresiaschool.nl
Specialisatie(s):


Website: www.teresiaschool.nl
Bestuur: www.leerrijk.nl


Extra voorziening:
ZOMERSCHOOL: In samenwerking met de gemeente, het Kunstencentrum, de bibliotheek, Mikz kinderopvang en de basisscholen Baardwijk en Teresia van het bestuur Leerrijk! wordt een uitdagend aanbod verzorgd voor kinderen van groep 4 t/m 6; De zomerschool! De zomerschool duurt een midweek (ma t/m vr) en is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de woordenschat. Door het aanbod uit te voeren in de vorm van een project, kan de verbinding gemaakt worden met verschillende vakgebieden en kan het kind zich breed ontwikkelen. Het aanbod wordt op een betekenisvolle manier aangeboden in de vorm van de 21e -eeuwse vaardigheden, zoals onderzoekend leren. Lees meer »

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.