Zorgplicht

Zodra een leerling aangemeld wordt dit extra ondersteuning nodig heeft, gaat de zorgplicht in. Ouders kunnen hun kind vanaf 3 jaar aanmelden op school. School heeft vervolgens 6 weken de tijd om te onderzoeken of zij een passende plaats kunnen bieden en eventueel een alternatief te bieden. Zie verder het stroomschema zorgplicht

Nee, dat ben je niet verplicht. Na aanmelding onderzoekt school of zij een passende plaats voor de aangemelde leerling kunnen bieden. Indien school op basis van het schoolondersteuningsprofiel besluit geen passende plaats te kunnen bieden, ben je al school verplicht om een passend alternatief te zoeken. Je hoeft de leerling dan niet in te schrijven.
Indien school meer dan 6 weken nodig heeft om een passende plaats te zoeken voor de leerling, kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengd worden. In de tussentijd moet de leerling wel tijdelijk geplaatst worden op de school van aanmelding.

Het is aan school om te onderzoek of een andere reguliere basisschool (eventueel met een arrangement) deze leerling wel op kan vangen. Als dat niet mogelijk blijkt, vraagt de school van aanmelding een TLV aan voor het SO of het SBO.

Bij aanmelding moeten ouders melden dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. School voert onderzoek uit in hoeverre zij passende begeleiding kunnen bieden. Indien ouders structureel weigeren mee te werken aan dit onderzoek, houdt de zorgplicht op een gegeven moment op. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, is school verplicht dit onderzoek uit te voeren.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.