Voorzieningen in het samenwerkingsverband

Binnen dit samenwerkingsverband is er geen crisisvoorziening. Het samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen om op het moment dat zich een crisis voordoet, via maatwerk een passend antwoord te vinden.

Verschillende besturen hebben zogenaamde plusklassen ingericht, waar hoogbegaafde leerlingen een dagdeel in de week opgevangen kunnen worden. Daarnaast zijn scholen verplicht om passend aanbod te bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Dat vindt meestal plaats in de vorm van verrijking en verdieping.
Ook zijn er twee besturen die voltijd hoogbegaafdenonderwijs aanbieden. Dat vindt plaats binnen Athena en Willem Wijs.

Taalonderwijs voor nieuwkomers valt niet binnen Passend Onderwijs en daarmee niet bij het samenwerkingsverband. De gemeente en schoolbesturen moeten hier een antwoord voor vinden. Informeer bij uw schoolbestuur wat de mogelijkheden zijn.
Gaat het om taalondersteuning voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, kunt u bij Auris informeren wat de mogelijkheden zijn voor consultatie en begeleiding.

Taalonderwijs voor nieuwkomers valt niet binnen Passend Onderwijs en daarmee niet bij het samenwerkingsverband. De gemeente en schoolbesturen moeten hier een antwoord voor vinden. Informeer bij uw schoolbestuur wat de mogelijkheden zijn.

Het samenwerkingsverband streeft ernaar zo klein mogelijk te blijven, zodat de meeste middelen naar de schoolbesturen kunnen om eigen keuzes te maken waarmee Passend Onderwijs vormgegeven kan worden. Dat betekent dat het samenwerkingsverband geen poule van mensen heeft die door scholen ingehuurd kunnen worden. Wel zijn er samenwerkingsafspraken met de diensten ambulante begeleiding van De Kracht en van Onderwijscentrum Leijpark.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.